Tisková zpráva

Malé a prosté věci – humanitární práce v Rumunsku

Vyřešit chudobu v domácnosti je jedním z klíčů, jak skončit s dětskou chudobou, která odtud často pramení. Přístup ke kvalitním sociálním službám musí být prioritou.“ António Guterres, generální tajemník OSN.

 

Když v Bukurešti propukla pandemie, plánovaná aktivita registrované charity Helping Hands – Asociatia Maini Intinse Charity byla náhle přerušena. Členové organizace nemohli bez ochranných roušek získat nezbytné dodávky. Byli jsme schopni jim tyto ochranné roušky poskytnout. Kromě toho bylo určeno 30 rodin, které okamžitě potřebovaly základní potraviny a zásoby.

S organizací Helping Hands spolupracujeme již několik let a podporujeme jejich humanitární práci dodávkami vybavení pro dětská hřiště, rekonstrukcí budov a nyní nouzovými rouškami v rámci prevence proti onemocnění COVID-19 a dodávkami potravin. Organizace zaměřuje své zdroje na podporu vzdělávání pro 120 sociálně znevýhodněných a postižených dětí. Rodičům těchto dětí také nabízí poradenské služby.

Adrian Popa, ředitel Helping Hands, se stal skromným šampionem v humanitární práci. Získal podporu místních vládních institucí a jeho vizí je rozšířit své možnosti, aby mohl sloužit většímu množství dětí a rodin, které to potřebují,“ vysvětlil starší Mark Falslev z Latter-day Saint Charities [charitativní organizace Svatých posledních dnů].

Měli byste vědět, že na začátku měsíce jsme se modlili a prosili Boha, aby nám tento měsíc pomohl poskytnout pomoc 30 rodinám postiženým krizí způsobenou onemocněním COVID. Den nato mi zavolal starší Mark Falslev a nabídl mi pro rodiny potraviny. Vzdávám Bohu chválu za to, že zodpověděl naše modlitby. Jsme požehnáni tím, že můžeme pomáhat ostatním.

Všichni jsme Boží děti. Nezáleží na rase, náboženství, společenském postavení či majetku jednotlivce; Bůh si je vědom naší snahy a všechny nás miluje. Navzdory všem zmatkům a starostem, které jsou ve světě, humanitární práce zaměřená na jednotlivce může změnit život místních lidí k lepšímu,“ dodal Adrian Popa, ředitel Helping Hands.

Oceňujeme příležitost pracovat v Rumunsku s tak skvělými jednotlivci a vidět ruku Páně, která je tu v našich těžkostech pro nás pro všechny. Malé a prosté věci mohou měnit těžkosti našeho života k lepšímu,“ pokračoval starší Falslev.

V průběhu let spolupracovala Latter-day Saint Charities, humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, s Adrianem Popou na několika projektech, včetně rozsáhlého projektu na zlepšení přístupu k čisté vodě v rumunských obcích Posta a Valea Teilor a v bažinaté oblasti u města Tulcea.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.