Téma

Kněz

Úřad v Aronově kněžství, který s sebou nese určité zodpovědnosti a který obvykle zastávají mladí muži ve věku 16 až 18 let a nově pokřtění dospělí mužští členové Církve. Kněží pronášejí modlitby při žehnání svátosti (obdoba svatého přijímání), která je nabízena členům Církve během nedělních bohoslužeb. Na základě oprávnění od místních vedoucích kněžství mohou kněží také provádět křty.

V místních kongregacích jsou kněží organizováni do skupinek zvaných kvora. Členové kvora se snaží následovat Ježíše Krista tím, že si vzájemně pomáhají rozvíjet vůdcovské schopnosti a že slouží druhým.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.