Téma

Masakr v Mountain Meadows

11. září 1857 50 až 60 členů místní milice v jižním Utahu společně s indiánskými spojenci zmasakrovalo asi 120 emigrantů, kteří v krytých vozech cestovali do Kalifornie. K této tragické události, kterou přežilo jen 17 dětí ve věku 6 a méně let, došlo v údolí nazývaném Mountain Meadows, přibližně 60 kilometrů od Cedar City.

Vzhledem k tomu, že pachatelé byli členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Církev vyvíjí velké úsilí, aby zacelila rány, které byly masakrem způsobeny. V roce 1999 tehdejší president Církve Gordon B. Hinckley společně s potomky obětí zasvětil na místě masakru památník. Od té doby Církev ve spolupráci se skupinou potomků obětí pečuje o památník a okolní prostranství a je odhodlána pracovat na zkrášlování a zachování tohoto místa i do budoucna.

Vedoucí představitelé Svatých posledních dnů, ve snaze osvětlit detaily týkající se této události, také umožnili autorům knihy Massacre at Mountain Meadows vydané v roce 2007 přístup do církevních archívů. Když president Henry B. Eyring promlouval 11. září 2007 při příležitosti 150. výročí masakru, řekl:

„Ačkoli jsou autoři zaměstnanci Církve, byla jim ponechána naprostá editorská volnost a z vyčerpávajícího množství historických materiálů, které shromáždili, vyvodili vlastní závěry. Byl jim umožněn kompletní přístup ke všem relevantním materiálům, které jsou ve vlastnictví Církve. Mezi dva význačné závěry, k nimž došli, patří tyto: 1) zpráva sdělující vůli a záměr Brighama Younga, aby imigranti nebyli nijak obtěžováni, dorazila příliš pozdě, a 2) zodpovědnost za masakr spočívá na místních vedoucích Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v oblastech nedaleko Mountain Meadows, kteří zároveň zastávali občanské a vojenské funkce, a na členech Církve, kteří jednali pod jejich vedením.

Ačkoli v úplné míře nelze pochopit žádnou historickou událost, práce těchto tří autorů nám umožnila získat o této nepopsatelně tragické události více informací, než kolik jsme jich kdy měli. Pravda, tak jak jsme ji poznali, nás nesmírně zarmucuje. Evangelium Ježíše Krista, které vyznáváme, zcela odmítá chladnokrevné vraždění mužů, žen a dětí. Toto evangelium ve skutečnosti prosazuje pokoj a odpuštění. To, co zde před tolika lety provedli členové naší Církve, představuje strašlivé a neomluvitelné odchýlení se od křesťanského učení a chování. Nemůžeme změnit to, co se stalo, ale můžeme se ctí vzpomínat na ty, kteří zde byli zabiti.

Vyjadřujeme hlubokou lítost nad masakrem, k němuž došlo v tomto údolí před 150 lety, a nad nespravedlivým a nevýslovným utrpením, které zažívali tehdejší oběti masakru i jejich příbuzní v současné době.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.