Tisková zpráva

Členové Církve slouží romským komunitám na Slovensku

Charitativní organizace LDS Charities, humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, schválila projekt, který má vytvořit 1 000 hygienických balíčků pro potřebné. Za tímto účelem se spojila s místní konferencí pro mladé svobodné dospělé členy a přátele Církve ze zemí střední a východní Evropy, která se konala od úterý do soboty 10.–14. 7. 2018 v Koutech nedaleko Ledče nad Sázavou. Účastnilo se jí přes sto mladých z třinácti zemí, mimo jiné z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Německa, ale i z USA či Japonska.

 

Účastníci konference byli požádáni, aby přivezli několik předmětů, kterými by přispěli na pomoc. Následně balíčky kompletovali během společné akce zaměřené na službu druhým. Hotové balíčky budou poslány do romských osad, kde budou k dispozici dětem žijícím v nuzných podmínkách. Kromě hygienických balíčků však účastníci pomáhali i v místním domově pro seniory, kde prováděli údržbářské, zahradnické či natěračské práce. „Bylo skvělé trávit čas s přáteli, užívat si aktivity a zároveň společně sloužit,“ ohodnotila své zážitky jedna z dobrovolnic.

Starší a sestra Schultzovi, kteří mají projekt na starosti, působí v současné době jako humanitární misionáři na Slovensku. Projekt se rozhodli zrealizovat poté, co viděli rodiny žijící v nuzných podmínkách, často bez přístupu k hygienickým potřebám. „Víme, že cílem organizace LDS Charities je sloužit chudým a potřebným a učit soběstačnosti. Z toho vzešel nápad pomoci chudým dětem,“ popsal svou motivaci starší Schultz.

„Sešli jsme se s Darinou, vedoucí šesti romských komunit. Provedla nás osadou čítající přibližně 700 lidí a odhadla, že polovina z nich jsou děti mladší 17 let. Viděli jsme zchátralé domy, ve kterých ani neteče čistá voda. Společná studna uprostřed vesnice poskytuje čistou vodu na čištění, vaření i hygienu. Zjistili jsme, že některé děti nemohou chodit do školy kvůli vším a nemocem způsobeným nuznými životními podmínkami,“ dodává starší Schultz.

Hygienické balíčky podpoří děti, které se snaží si zlepšit hygienické návyky. Potřeby jako mýdlo, zubní pasta či ubrousky budou dle Dariny přijaty s velikou vděčností a podpoří děti ve snaze se vzdělávat a účastnit se kurzů osobní hygieny, které pořádá.

Ačkoli se jedná jen o drobnou pomoc, je to příležitost podpořit členy romských komunit ve snaze zlepšit si život. „V současnosti totiž velká část mladých Romů nevěří, že mají v životě šanci se ze stavu chudoby dostat. Mentalita života v ghettu je sama o sobě podobná ‚nemoci‘,“ uzavírá starší Schultz.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytuje pomoc a rozvojové projekty pro humanitární účely v zemích po celém světě. Projekty probíhají bez ohledu na národnost nebo náboženské vyznání příjemců pomoci a realizují se převážně díky darům od členů Církve, ale i díky příspěvkům lidí z celého světa. Mormoni věří, že humanitární služba druhým je projevem a důležitou součástí jejich oddanosti Spasiteli Ježíši Kristu, který je tím největším příkladem skutečné a nesobecké služby bližnímu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.