Tisková zpráva

Starší Uchtdorf daroval bývalému německému presidentovi Gauckovi osobní rodinnou historii

V úterý 15. května 2018 se bývalý německý president Joachim Gauck setkal v Berlíně s představiteli Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a obdržel detailní sbírku své rodinné historie pokrývající pět generací jeho předků. Třísvazkové dílo a zarámovaný přehled mu předal starší Dieter F. UchtdorfKvora Dvanácti apoštolů.

 

Schůzka se uskutečnila v pracovně presidenta Gaucka v budově německého Spolkového sněmu. Rozsah a obsah předaných informací na něj udělal očividně dojem.

Během příjemného rozhovoru vyjádřil president Gauck respekt k dobrovolnickým aktivitám členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Zvláště ocenil celosvětovou službu mladých misionářů a mnohé výzvy, které s ní jsou spojené. Tito mladí lidé slouží bez nároku na finanční odměnu a službě zasvěcují až dva roky svého života.

Staršího Uchtdorfa během návštěvy doprovázeli James T. Burton, honorární konzul Spolkové republiky Německo v americkém Utahu, a územní sedmdesátníci Michael Cziesla a Alex H. Leimer.

Starší Uchtdorf se v roce 2002 setkal i s tehdejším presidentem Johannesem Rauem v paláci Bellevue v Berlíně, kde mu předal sbírku jeho rodinné historie. Již v roce 1970 se president Gustav Heinemann setkal s Thomasem S. Monsonem, který se později stal presidentem Církve Ježíše Krista.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se považuje za znovuzřízenou původní církev Ježíše Krista a v Německu je zastoupena od roku 1843.

Kromě aktivní misionářské služby se Církev ve své snaze sloužit zaměřuje na posilování rodin, poskytování humanitární a charitativní pomoci druhým – bez ohledu na jejich náboženství, původ nebo socioekonomické okolnosti – a duchovní a emocionální ukotvení jednotlivců v dnešním světě skrze učení Ježíše Krista.

V Německu se nachází přes 150 sborových domů, kde se věřící scházejí na nedělní bohoslužby, a dva chrámy, které se využívají k uctívání ve všední dny. Tyto chrámy se nacházejí ve Friedrichsdorfu poblíž Frankfurtu a v saském Freibergu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.