Tisková zpráva

Mormoni v Evropě se na celosvětové konferenci znovu zavazují k následování Ježíše Krista

Přibližně půl milionu členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě se těší na generální konferenci, která začíná 23. září. Tito členové jsou součástí celosvětového společenství, jež čítá téměř 16 milionů Svatých posledních dnů, kteří jsou známí jako mormoni.

 

Členové Církve z celého světa se dvakrát za rok shromažďují při příležitosti generální konference v Salt Lake City v Utahu (USA). Během jarní a podzimní konference se pokaždé koná šest zasedání, na nichž členové získávají ponaučení a pokyny od církevních vedoucích. Tato zasedání se rovněž vysílají ve více než 80 jazycích do celého světa. Pololetní konference je pro členy Církve příležitostí vyslechnout si inspirující proslovy, které jim pomáhají stát se oddanějšími následovníky Ježíše Krista. „Sledování konference s vědomím, že ji sledují i další miliony členů, přináší úžasný pocit jednoty. Všechna poselství mají jeden jediný cíl: přivést všechny ke Kristu. Co může být důležitějšího?“ říká Chris Kleijweg, mormon z Nizozemska.

Mezi řečníky na konferenci patří členové Prvního předsednictva, což je nejvyšší řídící orgán Církve, a další inspirovaní muži a ženy, kteří celosvětovou Církev vedou. Jejich poselství členům pomáhají s vírou čelit současným problémům a nacházet odpovědi na obtížné otázky života. Jednotlivci i rodiny často z konference odcházejí s pocitem, že byli „bohatě požehnáni“, jak říká John Connolly, člen Církve z Irska.

Členové a přátelé Církve mohou snadno sledovat vysílání konference v místních sborových domech nebo na stránkách LDS.org, kde se konference vysílá živě (pouze v angličtině a několika dalších jazycích, čeština zatím chybí).

Ve sborových domech v České republice se bude konference promítat ze záznamu o víkendu 7. a 8. října a díky dobrovolnické práci místních členů bude tlumočená do češtiny. Vám nejbližší sborový dům můžete najít zde

Kdokoli se může podělit o své myšlenky a dojmy z konferenčních proslovů na sociálních sítích pomocí hashtagu #LDSconf.

V rámci příprav na konferenci spustila Církev kampaň s názvem „Žijící svědkové“ sestávající z krátkých videí, která zdůrazňují učení a svědectví generálních vedoucích Církve. Do konce října bude každý den vycházet krátké video s poselstvím na facebookové stránce Církve.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.