Tisková zpráva

Mormonský apoštol se společně s dalšími světovými vedoucími představiteli zúčastnil celosvětového setkání

Starší Neil L. Andersen se v Portugalsku zúčastnil celosvětové konference pořádané sdružením Horasis

Svobodně zvolené náboženské přesvědčení je charakteristickým znakem silné a stabilní společnosti, řekl mormonský apoštol starší Neil L. Andersen během panelové diskuse na důležitém celosvětovém setkání osobností z řad vedoucích představitelů obchodu, státní správy a tvůrců veřejného mínění.

Na celosvětových setkáních pořádaných nezávislou meziresortní skupinou odborníků s názvem Horasis, jež sídlí ve švýcarském Curychu, se schází kolem 400 světových vedoucích představitelů ze 70 zemí, kteří hledají řešení nejpalčivějších problémů, jimž čelí obchodní a občanské společnosti.

    

Letos sdružení Horasis poprvé uspořádalo zasedání určené náboženským představitelům, jehož cílem bylo diskutovat o tom, jak se ve společnosti může rozvíjet důvěra, víra a sounáležitost, jež napomáhají pokroku, který dokáže tlumit nečekané ekonomické, politické a duchovní zvraty místního či celosvětového charakteru.

„Věříme v sounáležitost,“ řekl předseda sdružení Horasis, Dr. Frank-Jürgen Richter. „Sounáležitost je hlavním tématem této konference, a tak bychom byli rádi, kdyby se zapojily všechny zainteresované osoby – vedoucí představitelé z oblasti obchodu, státní správy, občanské společnosti a náboženství.“

Starší Andersen se setkání zúčastnil společně s kardinálem Peterem Turksonem, předsedou Papežské rady pro spravedlnost a mír města Vatikánu, a Canon Sarah Snyderovou, poradkyní arcibiskupa canterburského pro smíření a teoložkou, jež se specializuje na vztahy mezi židy, křesťany a muslimy.

„Je pro mě ctí sedět na pódiu společně s vedoucími představiteli dalších náboženských tradic,“ řekla Canon Sarah Snyderová. „Celý život jsem zasvětila práci ne někde za zdmi pracovny, ale s lidmi mimo [mou] církev, s různými denominacemi v církvi i s lidmi, kteří nemají žádné náboženské přesvědčení. Za nejdůležitější považuji mimo jiné to, abychom se naučili neotáčet se k sobě zády, ale obracet se k sobě tváří v tvář a pak jít dál ruku v ruce.“

Videozáznam z celosvětového setkání (v angličtině)

Starší Andersen v reakci na slova Canon Sarah Snyderové podotkl, že „všechna náboženství, jež jsou zde zastoupena, včetně mnoha dalších na všech kontinentech světa, důvěru a sounáležitost velmi podporují“.

Starší Andersen zdůraznil, že věřící lidé se musí vzdát nevyhnutelných odlišností a společně s druhými se zapojit do práce pro společné dobro. „Tito lidé žijí po celém světě, činí dobro, snaží se pomáhat chudým a uprchlíkům, snaží se přispívat k míru, a my se chceme do tohoto úsilí zapojovat spolu s nimi,“ řekl starší Andersen na adresu dalších hostů, kteří byli na pódiu s ním. „Chceme stále více hovořit s lidmi mimo naše vlastní kongregace. [Kvorum Dvanácti apoštolů má] být svědectvím o Kristu pro celý svět.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.