Tisková zpráva

Náboženské představitelky se setkávají ve Walesu k rozhovoru o životě v souladu s vírou

9. února 2018 se ve velšském Newportu setkaly místní i světové náboženské představitelky zastupující hinduistické, muslimské, sikhské a křesťanské komunity k rozhovoru na téma „Život v souladu s vírou ve stále sekulárnějším světě“. Mluvčí na ‚Světové konferenci žen různých vyznání‘ se podělily o osobní zkušenosti s tím, jak jim jejich náboženské přesvědčení pomáhá kráčet životem s optimismem.

 

Dvě hlavní vedoucí z řad žen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormonů), sestra Jean B. Binghamová a sestra Joy D. Jonesová, zahájily svou účastí na této mezináboženské konferenci, která se konala v hotelu Celtic Manor Resort, svou desetidenní cestu po Evropě.

„Když se spojíme jakožto ženy víry, nejenže posílíme vztah mezi jednotlivými náboženstvími, ale zároveň se dotkneme života jednotlivců tím, že podáme pomocnou ruku lidem v nouzi,“ uvedla sestra Jean B. Binghamová, generální presidentka Pomocného sdružení Církve před více než třemi sty účastnicemi. Pomocné sdružení je jedna z nejstarších a největších organizací žen na světě. Sestru Binghamovou doprovázela sestra Joy D. Jonesová, generální presidentka církevní organizace Primárky. Předsednictvo Primárek dohlíží na chod církevní organizace, která zajišťuje výuku pro děti ve věku 18 měsíců až 11 let.

„V této době, kdy v náboženské oblasti dochází k nedorozuměním, je příjemné setkat se s podobně smýšlejícími ženami, které se zaměřují na sdílení našich společných hodnot a touží být přínosem společnosti,“ řekla o své účasti na konferenci Amanda Morrisová, členka Muslimské rady Walesu.

Reportáž z konference (v angličtině):

V rámci konference měly účastnice možnost zapojit se do projektu služby ve prospěch charitativní organizace Samara’s Aid Appeal. Z již shromážděných darů vytvořily sto balíčků určených ženám a dívkám.

„Vše, co jsme v rámci tohoto projektu služby využily, pochází z darů určených organizaci Samara’s Aid Appeal,“ podotkla Julie Jonesová, členka Velšské mezináboženské rady a koordinátorka konference. „Společně pracovat bok po boku pro dobrou věc dává ženám různých vyznání příležitost zažít jedinečný pocit sounáležitosti.“

Samara’s Aid Appeal je charitativní organizace se sídlem ve Velké Británii, která poskytuje humanitární pomoc na Blízkém východě a v dalších oblastech.

Sestra Binghamová a sestra Jonesová v rámci své cesty dále navštívily různé kongregace v několika evropských zemích, včetně České republiky, aby tamním mormonům přispěly radou a povzbuzením.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.