Téma

Předsednictvo Pomocného sdružení

Generální předsednictvo Pomocného sdružení slouží pod vedením Prvního předsednictva Církve. V současné době toto předsednictvo tvoří Jean B. Binghamová, Sharon Eubanková a Reyna I. Aburtová. Tyto sestry slouží v těchto povoláních od dubna 2017.

Tyto tři ženy zastupují a vedou rostoucí organizaci, která působí a pomáhá po celém světě. I přes existenci rozličných kultur a jazykových bariér mohou ženy v Církvi přispívat ke zlepšování společnosti bez ohledu na to, kde žijí.

Struktura Církve poskytuje ženám příležitosti k tomu, aby byly vedoucími, aby kázaly během bohoslužeb a aby na shromáždění pronášely modlitby. V církevním programu sociální péče zaujímají ženy aktivní roli tím, že učí zásadám soběstačnosti a pomáhají uspokojovat dočasné i dlouhodobé osobní potřeby. V Církvi také funguje rozsáhlý program domácího navštěvování, v rámci něhož se ženy pravidelně navštěvují, aby se podporovaly a povzbuzovaly. Joseph Smith vysvětlil, že účelem Pomocného sdružení je „pomáhat chudým, strádajícím, vdovám a sirotkům a naplňovat veškeré dobročinné účely“.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.