Newsroom
Oficiální prohlášení

Název Církve

President Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, učinil toto prohlášení ohledně názvu Církve:

„Pán mi v mysli zřetelně připomněl důležitost jména, které zjevil pro svou Církev – Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Čeká nás práce, kterou budeme muset vykonat, abychom se uvedli do souladu s Jeho vůlí. V uplynulých týdnech začali různí církevní vedoucí a různá církevní oddělení podnikat kroky nezbytné k tomu, aby se tak stalo. Další informace o této důležité záležitosti budou zveřejněny v příštích několika měsících.“

Aktualizované stylistické pokyny Zpravodajského portálu uvádějí návod, jak Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů správně označovat. V příštích několika měsících dojde k aktualizaci církevních internetových stránek a materiálů tak, aby reflektovaly tento pokyn presidenta Nelsona.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.