Tisková zpráva

Mladí členové a přátelé Církve se setkali na mezinárodní konferenci

Více než sto mladých svobodných dospělých členů a přátel Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z různých koutů střední a východní Evropy se na čtyři dny, od 10. do 14. července, shromáždilo na Vysočině, kde se účastnili konference zaměřené na to, jak se stát lepšími následovníky Ježíše Krista.

Mladí, kteří se sjeli z mnoha různých zemí včetně Slovenska, Maďarska, České republiky, Německa, Polska, Rakouska, Švýcarska, Slovinska, Chorvatska či Rumunska, si užili čtyři dny nabité lekcemi institutu náboženství, duchovních setkání, workshopů a sportovních a venkovních aktivit a každý den byl zakončen tanečním večerem.

 

Tematicky se konference zaměřovala na to, jak mohou mladí lidé v každodenním životě následovat příklad Spasitele Ježíše Krista. Do značné míry byl tak program zaměřen na službu sobě navzájem i druhým, což je charakteristickým znakem Kristova života. V rámci jednoho z projektů účastníci zkompletovali více než 1 000 hygienických balíčků obsahujících mýdlo, kartáček na zuby, zubní pastu, kartáč, hřeben a papírové kapesníky. Balíčky byly následně předány charitativní organizaci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, LDS Charities, která je distribuuje obyvatelům chudých romských osad na východním Slovensku, kteří mají omezený přístup k tekoucí vodě a kanalizaci.

Mladí Svatí posledních dnů také navštívili nedaleký domov pro seniory, kde natírali venkovní altán, pracovali na zahradě, vytrhávali plevel, sbírali odpadky či zametali.

Agnieszka Ilnicka, 25letá účastnice z Varšavy, prohlásila: „Projekt služby byl skvělý a jeho smysl stojí za to. Můžeme pomáhat lidem stát se soběstačnějšími, ať už jsou členy Církve, nebo ne. My všichni můžeme být nástroji v rukou Páně, i když nemluvíme stejným jazykem.“

„Projekt služby bude jedna z mých oblíbených vzpomínek. Bylo to pozoruhodné. Měl jsem pocit, jako bych se ocitl uprostřed včelího úlu. Účastníci byli jako včely. Byli všude! Bylo to skvěle organizované,“ popsal projekt služby Jiří Ambrož, jeden z organizátorů konference.

A dodal: „Když náš organizační tým probíral účel konference, shodli jsme se na tom, že naším cílem je to, aby mladí přišli blíže ke Kristu. Chtěli jsme vytvořit prostředí, ve kterém by účastníci mohli získat osobní zjevení a přiblížit se Spasiteli. Také jsme si ale přáli, aby se seznámili s ostatními a užili si hodnotnou zábavu.“

Mladí svobodní dospělí se také učili, jak lépe využívat sociální sítě ke sdílení evangelia, a dozvěděli se o vzdělávacím programu BYU Pathway Connect či o novém kurzu soběstačnosti, který Církev nabízí.

Tamas Furko, 21letý účastník z Maďarska, poznamenal: „Moc se mi líbil multikulturní aspekt konference. Rád trávím čas s lidmi svého věku z různých zemí. Můžeme se od druhých hodně naučit. Mám z toho radost. Sestavování hygienických balíčků byla moje nejoblíbenější část konference. Připomnělo mi to obraz Ježíše Krista, jak klečí u ženy. Byl jsem schopen představit si sám sebe, jak poklekám, tak jako Kristus v té situaci. Jsem vděčný za to, že jsem mohl pomoci lidem, kteří to v životě nemají jednoduché. Takovéto činnosti jsou smysluplné a přibližují nás více ke Spasiteli a k Bohu.“

Starší Wolfgang Pilz, územní sedmdesátník pro území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, byl hlavním řečníkem konference a byl s mladými po celou dobu jejího trvání.

„Dojímá mě, když vidím jednotu těchto lidí, kteří pocházejí z tolika zemí. Mluví různými jazyky, ale přesto jsem byl překvapen tím, jak dobře zvládají přechod na jednotný jazyk této konference.

Hodně z nich sloužilo na misii a spousta z nich se na ni chystá. Včetně těch, kteří nejsou v Církvi dlouho a nemají podporu své rodiny. Mnozí z nich jsou světlem v oblasti, ze které pocházejí. Byl jsem ohromen, když jsem s nimi mluvil. Uvědomil jsem si, jak silná je jejich touha zůstat blízko Spasiteli a žít podle přikázání.

Toto je budoucnost církevního vedení, a je v dobrých rukou! Vidím budoucí biskupy, presidentky Pomocného sdružení, presidenty kůlů. Jsou těmi nejlepšími příklady Ježíšova podobenství (viz Matouš 20) o pracovnících, kteří byli povoláni až na konci dne, aby pracovali na vinici. Jsou sice povoláni až na konci dne, ale jsou pečlivě vybraní!“ uzavřel starší Pilz.

Konference pro mladé svobodné dospělé členy a přátele Církve (YSAC) se konají každý rok o letních prázdninách a jejich účelem je pomoci účastníkům přilnout těsněji k Bohu a ke Spasiteli Ježíši Kristu, navázat a prohloubit přátelství s dalšími lidmi, kteří mají stejná měřítka a přesvědčení, a strávit několik dnů duchovními, společenskými i zábavnými činnostmi. Místo a datum konání konference YSAC v roce 2019 bude teprve oznámeno.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.