Tisková zpráva

Nová presidentka Pomocného sdružení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluvila v OSN

Tématem mezináboženské panelové diskuse byla humanitární služba

Sestra Jean B. Binghamová, nová generální presidentka Pomocného sdružení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, promluvila ve čtvrtek při panelové diskusi náboženských organizací „Zaměřeno na víru“ v New Yorku na půdě OSN o humanitárním úsilí Církve. Tuto každoroční krátkou tiskovou besedu uspořádalo Oddělení veřejných informací OSN.

„Je mi ctí, že se zde mohu zúčastnit dnešní diskuse o tom, jakou roli mají náboženské organizace v úsilí ulevit trpícím a posilovat schopnosti lidí ve všech národech světa – zvláště těch, kteří jsou nejzranitelnější,“ řekla sestra Binghamová, která je vedoucí více než 7,1 milionu mormonských žen. Pomocné sdružení, jež bylo založeno před 175 lety, je považováno také za jednu z nejstarších a největších organizací žen na světě. 

 

Sestra Binghamová se nedávno vrátila z exkurze do Ugandy, kterou organizoval Dětský fond OSN (UNICEF) a které se zúčastnila společně se svou první rádkyní sestrou Sharon Eubankovou, ředitelkou humanitární organizace LDS Charities, jež ji doprovázela i v New Yorku. V březnu obě ženy navštívily přesídlovací středisko pro uprchlíky Bidi Bidi, jež je jedním z největších středisek svého druhu na světě. Uprchlíci sem přicházejí z Jižního Súdánu a z okolních afrických zemí postižených občanskými nepokoji a suchem.

Sestra Binghamová se krátce zmínila o exodu mormonských pionýrů na Západ, kteří ve 40. letech 19. století prchali před pronásledováním, a o zřízení celosvětového programu humanitární práce Církve, jenž byl formalizován v roce 1985 v reakci na hladomor ve východní Africe. Od roku 1985 poskytla organizace LDS Charities pomoc 189 zemím v celkové hodnotě 1,89 miliardy amerických dolarů.

LDS Charities, humanitární organizace Církve, poskytla pomoc devíti uprchlickým agenturám zřízeným vládou USA, včetně šesti organizací financovaných náboženskými organizacemi.

Sestra Binghamová řekla: „I když se naše víra a přesvědčení mohou lišit, s ostatními vyznáními nás spojuje oddanost vyšší věci, jež převyšuje naše osobní zájmy a motivuje nás, abychom se dělili o svůj majetek, čas a energii ve prospěch našich bližních.“

Reportáž o vystoupení sestry Binghamové na půdě OSN (v angličtině)


Panelovou diskusi o uprchlické a integrační politice moderovala Caryl Sternová, presidentka a výkonná ředitelka americké pobočky UNICEF. Spolu se sestrou Binghamovou se diskuse zúčastnil Anwar Khan, výkonný ředitel organizace Islamic Relief USA, Barbara Dayová, vedoucí odboru vnitrostátního přesídlování úřadu obyvatelstva, uprchlíků a migrace z ministerstva zahraničí USA, reverend Canon E. Mark Stevenson, ředitel organizace Episcopal Migration Ministries (EMM) [Biskupské služby migrantům], a Abdul Saboor, uprchlík, kterému poskytla pomoc organizace EMM.

„Sestra Binghamová je pravděpodobně nejvyšším představitelem Církve, který kdy v OSN vystoupil,“ dodala sestra Eubanková. „Bylo pro mě dojemné slyšet účastníky této diskuse, jak se vzájemně ve své práci podporují. Seděla jsem v publiku a běhal mi mráz po zádech, když jsem si uvědomila: ‚Toto je Pomocné sdružení!‘“

Ve středu se tyto vedoucí Pomocného sdružení zúčastnily slavnostního oběda pro ženy-diplomatky a poté přejely na druhý břeh řeky Hudson do Newarku ve státě New Jersey, kde promluvily ke shromáždění žen Svatých posledních dnů a pozvaných hostů.

„Náboženské skupiny dokáží vytvořit infrastrukturu rychleji než skupiny státní,“ řekla sestra Eubanková.

Církev poskytuje spolupráci a podporu organizaci UNICEF již více než 20 let. Podílí se na programech UNICEF, které dětem zajišťují očkování a vzdělávání, i na uspokojování dalších potřeb po celém světě. 

Celý proslov sestry Binghamové je k dispozici zde. Panelovou diskusi si můžete poslechnout na stránce webtv.un.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.