Tisková zpráva

O letošních Velikonocích se Církev zaměřuje na zásady pokoje od Knížete pokoje

Církevní velikonoční kampaň pro rok 2017 je výzvou k tomu, abychom nalezli pokoj prostřednictvím Krista

Již čtvrtým rokem povzbuzuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v období Velikonoc mormony i další lidi po celém světě k tomu, aby se dělili o nadějeplná poselství o Ježíši Kristu. Letošní téma vychází z nauky v Bibli, že Kristus je Knížetem pokoje.

„A nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“ – Izaiáš 9:6

      

„Chceme, aby celý svět věděl, že pokoj může pocítit každý, kdo upřímně vyhledá Knížete pokoje,“ řekl president Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů. „Právě od Něho pochází ono nádherné a spásné poselství, jež hlásáme celému světu: ‚Pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.‘“

Tak jako v případě poselství v předchozích letech (kterážto poselství zhlédly miliony lidí) se i letošní kampaň kryje se Svatým týdnem – od Květné neděle do neděle velikonoční, 9. až 16. dubna, a obsahuje tři výzvy:

  1. Přijďte ke Kristu.
  2. Naučte se zásadám pokoje od Knížete pokoje.
  3. Podělte se o způsoby, jak nalézt pokoj prostřednictvím Spasitele.

Zvěte všechny, aby přišli ke Kristu

Počínaje pátkem 31. března bude na stránce „Kníže pokoje“ na stránkách Mormon.org k dispozici dvouminutové video (viz výše) objasňující úlohu Ježíše Krista jakožto „Knížete pokoje“ a vyzývající diváky, aby poznali osm „zásad pokoje“. Toto video bude dostupné ve 33 jazycích a příslušná internetová stránka v 29 jazycích.

Zásadám pokoje vás může naučit Kníže pokoje

V průběhu Svatého týdne se lidé mohou naučit osmi zásadám pokoje. Každý den budou na národních církevních internetových stránkách a na sociálních sítích po celé Evropě zveřejňována zvláštní poselství o Spasitelově věčné úloze jakožto našeho Knížete pokoje.

Podělte se o způsoby, jak nalézt pokoj prostřednictvím Spasitele

Tato videa a další související materiály budou k dispozici také na církevních stránkách a profilech na sociálních sítích. Církev povzbuzuje své členy k tomu, aby tato videa a související materiály sdíleli na svých osobních stránkách a profilech. Mohou se také dělit o osobní zkušenosti s použitím hashtagu #KnížePokoje (anglicky #PrinceOfPeace).

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.