Tisková zpráva

Napsali o nás: Mormoni spustili vlastní Zpravodajský portál

V České republice mají nyní ti, kteří hledají informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni), poprvé možnost obrátit se na internetové stránky, které byly zřízeny právě pro ně. V pátek 3. července 2015 byly spuštěny nové webové stránky s názvem Zpravodajský portál, které se přidaly k již existujícím 72 portálům Církve, jež jsou dostupné po celém světě a jež byly vytvořeny vždy pro potřeby konkrétní země nebo oblasti.

Spuštění těchto oficiálních stránek pro sdělovací prostředky, názorové vůdce a širokou veřejnost je součástí snahy Církve o lepší informovanost veřejnosti o tom, čemu členové Církve věří, kdo vlastně jsou, jak žijí a jak přispívají k blahu společnosti, ve které žijí. Z tohoto důvodu také Církev v České republice před několika lety vytvořila zvláštní oddělení veřejných záležitostí, které má na starosti právě prezentaci Církve na veřejnosti.

James McConkie, president Církve v České republice, podotkl, že „napomáhat veřejnosti k tomu, aby získala správné povědomí o tom, kdo jsme z pohledu lidského i z hlediska víry, je zcela zásadním předpokladem pro růst a stabilitu Církve v České republice“.

Rostya Gordon-Smith, vedoucí oddělení a tisková mluvčí Církve v České republice, k tomu dodává: „Úkolem našeho týmu je pravdivě informovat veřejnost a zlepšit vnímání naší církve. Informovat o naší víře, práci, dobročinnosti a přispívání do naší společnosti.“

Nové stránky Zpravodajského portálu jsou obzvláště uživatelsky přívětivé. Ti, kteří stránky navštíví, si povšimnou toho, že je Církev přeměnila v podstatě na dialog – na rozhovor mezi ní a veřejností. To je zřejmé mimo jiné ze skutečnosti, že stránky obsahují kontaktní informace pro případ, že čtenář bude mít jakoukoli otázku, na niž se mu nepodaří najít odpověď v jiných sekcích portálu. Nalézt odpověď na otázku je však na těchto stránkách snadné díky tomu, že se hodně obsahového materiálu vyskytuje na hlavní stránce, a také díky sekci Témata a informace, která je sestavena podle rozličných témat.

Kromě informací týkajících se církevních nauk a náboženských zvyklostí zde sdělovací prostředky i ostatní zájemci naleznou aktuální informace o místních a mezinárodních náboženských a společenských aktivitách Církve a o službě, kterou poskytuje. Díky těmto lokalizovaným internetovým stránkám bude pro sdělovací prostředky a širokou veřejnost mnohem jednodušší zjistit, čeho se Církev v České republice snaží dosáhnout.

Michal Hanzal, šéfredaktor Zpravodajského portálu, uvedl: „Zásadní výhodou těchto stránek je to, že poskytují oficiální, nezkreslené a jasné informace o Církvi. Ti, kteří se z různých důvodů zajímají o Církev, její historii a její působení v České republice i ve světě, se již nemusejí obracet na neoficiální zdroje, které jsou často, ať záměrně, či neúmyslně, neúplné, zkreslené či nepravdivé – zkrátka neoficiální. Teď mohou všichni čerpat informace z první ruky.“

Vedle Zpravodajského portálu na adrese www.zpravy-mormon.cz provozuje Církev v České republice také stránky určené primárně pro členy Církve, na adrese www.mormon.cz. „V nejbližší době chystáme také spuštění oficiálního profilu na Twitteru a stránky na Facebooku, kde se bude moci kdokoli zapojit i do diskuse,“ uzavřel Hanzal.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jejíž členové jsou známí pod přezdívkou mormoni, je celosvětová křesťanská církev s více než 15 miliony členy. V České republice začala oficiálně působit v roce 1929, kdy byla zorganizována Československá misie. Po čtyřicetiletém období komunismu, během něhož byla činnost Církev utlumena, byla Církev v březnu 1990 zaregistrována jako státem uznávaná církev a od té doby se těší stabilnímu růstu členské základny. Dnes žije v České republice téměř 2,5 tisíce mormonů, kteří se scházejí ve 13 kongregacích nazývaných odbočky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.