Téma

Odbočka

Většina kongregací Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je zeměpisně zorganizována do sborů, avšak v územích, kde žije méně členů, jsou Svatí posledních dnů organizováni do odboček. Neplacený vedoucí odbočky se nazývá president odbočky. Na odbočky dohlíží kůl, misie nebo okrsek. Na nedělní bohoslužbě v jakékoli odbočce či sboru je vítán každý.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.