Tisková zpráva

Mormoni si připomenou dva historické milníky své církve v České republice

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří jsou známí pod přezdívkou mormoni, si letos připomínají 25 let polistopadové existence své církve a 86 let od doby, kdy byla založena Československá misie.

Ačkoli již v roce 1884 byl v Praze pokřtěn první mormon, oficiálně byla Církev v českých zemích založena až o 45 let později. 24. července 1929 starší John A. Widtsoe z Kvora Dvanácti apoštolů, které je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve, zasvětil Československo pro hlásání evangelia, čímž byla založena Československá misie Církve a Církev začala v této zemi oficiálně působit. Došlo k tomu na Kněží hoře poblíž hradu Karlštejn.

Církev zapustila v Československu kořeny, ale příchod druhé světové války vše změnil. Běžná misionářská práce byla po obsazení země německou armádou přerušena a misionáři byli evakuováni. V roce 1946 se misionáři do Československa vrátili, ovšem nástup komunistů k moci v roce 1948 opět vše změnil. Veřejná činnost Církve byla 6. dubna 1950 zakázána.

Po více než 40 let si členové Církve udržovali víru v tichosti, aniž by ji mohli veřejně vyznávat a aniž by měli pravidelný kontakt s Církví za hranicemi Československa. Opětovného oficiálního uznání se Církvi dostalo 22. února 1990. V květnu 1990 se do Československa znovu vrátili misionáři. V té době bylo v Československu 345 členů.

V pátek a sobotu 24. a 25. července se členové a přátelé Církve z celé republiky znovu setkají pod Kněží horou u Karlštejna, aby si tyto dva historické milníky připomněli.

James McConkie, současný president Církve v České republice, k tomu řekl: „Tento víkend bude oslavou úžasného působení Církve Ježíše Krista v České republice. Bude to příležitost připomenout si silnou základnu víry, která byla v této zemi vybudována. Od zorganizování Církve v roce 1929, přes návrat misionářů v roce 1990, až po letošní oslavy žasneme nad tím, jak Církev roste a sílí a jsme vděčni za požehnání evangelia v životě našich věrných členů.“

Oslavy začnou v pátek večer v Černošicích nedaleko Karlštejna při společném programu u táboráku. V sobotu dopoledne se ve společenském domě v Zadní Třebani uskuteční setkání s přednáškami o historii Církve v naší zemi doprovázenými hudbou a zpěvem dětí a pěveckého sboru. Po společném obědě se pak účastníci vydají na Kněží horu, kde byla před 86 lety zasvěcena a před 25 lety znovuzasvěcena země pro hlásání evangelia. Při krátké bohoslužbě tam president McConkie pronese zvláštní „zasvěcovací modlitbu“ za členy Církve v České republice.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je křesťanská církev, která má na celém světě více než 15 milionů členů. V České republice žije téměř 2 500 mormonů, kteří se scházejí ve 13 kongregacích zvaných odbočky. Ústředí Církve se nachází v pražských Holešovicích. Od svého znovuzaložení v roce 1990 se Církev těší stabilnímu růstu členské základny. V celé Evropě má pak Církev přes půl milionu členů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.