Téma

President kůlu

President kůlu je laický vedoucí kůlu, přičemž kůl je geografickou jednotkou odpovídající diecézi. President kůlu je muž, který byl požádán, aby v této funkci sloužil jako dobrovolník. President kůlu dohlíží na církevní programy v určené geografické oblasti, která je dále rozdělena na jednotlivé kongregace nazývané sbory, a jeho zodpovědností je pomáhat členům svého kůlu v jejich úsilí následovat Ježíše Krista. Zároveň dohlíží na činnost biskupů nebo vedoucích sboru a podle potřeby jim poskytuje poradenství.

Presidentovi kůlu pomáhají dva rádci a skupina 12 mužů, kteří se nazývají vysoká rada. Tito vedoucí jsou v otázkách místního rozhodování ohledně členů jejich kůlu do velké míry nezávislí. President kůlu obvykle slouží po dobu asi devíti let.

 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.