Tisková zpráva

Překonávání nedostatku farmaceutických potřeb

Latter-day Saint Charities, humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů s celosvětovou působností, spolupracuje v posledních třech letech s neziskovou organizací Banco Farmaceutico, a to jak formou poskytování dobrovolnické práce, tak formou finanční pomoci, aby pomohla překonat obtížnou dostupnost léčiv pro chudé v Itálii. 

„Děkujeme všem přátelům z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů za nesmírnou pomoc, kterou nám poskytli ve snaze pomáhat chudým lidem v Itálii,“ uvedl Dr. Sergio Daniotti, president organizace Banco Farmaceutico.  „Spolupráce Církve s organizací Banco Farmaceutico zajistila důležité léky pro migranty a uprchlíky stižené chudobou.“

„Od roku 2013 se nezbytná léčiva každoročně získávají formou darů, katalogizují se a distribuují. V současné době slouží v zemi jako sběrná místa 420 lékáren, které potřebnými léčivy zásobují 125 charitativních organizací zaměřených na zdravotní péči.  Finanční příspěvek Církve a dobrovolníci napomohli rozšíření působnosti tohoto projektu po celé zemi. Tabulka zachycuje růst zmíněného projektu prostřednictvím počtu získaných balení léčiv, jejich hodnoty a roku, kdy se to uskutečnilo,“ uvedl starší Bob Gale, humanitární misionář, který slouží v Itálii.

Počet balení léčiv

Hodnota

Rok

18 804

259 765 $

2013

138 698

2 350 213 $

2018

204 806

3 511 293 $

2019

541 175

4 602 972 $

2020 k dnešnímu datu

„Druhou únorovou sobotu každý rok pomáhalo přes čtyři sta dobrovolníků z Církve organizaci Banco Farmaceutico v rámci Dne sbírky léčiv.  Tento den zaměřený na propagaci doplňuje stálou sbírku léčiv, která se koná nepřetržitě po celý rok.

V letošním roce, na který připadá 20. výročí založení organizace Banco Farmaceutico, byl únorové sbírce zasvěcen celý týden. Do sbírky se zapojil velký počet občanů,“ řekl Dr. Daniotti.  „Je povzbudivé, že mnohé farmaceutické společnosti i nadále poskytují léčiva darem a že v současné době objem těchto darů značně převyšuje ten z předchozích let.“

 „Tento projekt představuje hmatatelnou a trvalou známku boje proti obtížné dostupnosti léčiv pro chudé, která v posledním desetiletí nabývá na naléhavosti. Současnou krizí spojenou s šířením koronaviru nejsou zasaženi jen ti nejzranitelnější, ale ve společnosti je mnoho těch, kteří jsou nuceni omezit výdaje za zdravotní péči,“ sdělil Dr. Filippo Ciantia, generální ředitel organizace Banco Farmaceutico.  „Těší nás, že můžeme být součástí tohoto úsilí a sloužit potřebám druhých tak, jak tomu učil Spasitel,“ dodává starší Bob Gale.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.