Tisková zpráva

President Uchtdorf předává dar Světovému potravinovému programu Organizace spojených národů

President Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, předal jménem Církve Světovému potravinovému programu (WFP) Organizace spojených národů při příležitosti své nedávné návštěvy Říma darem tři miliony dolarů. President Uchtdorf se 17. července setkal s Ertharin Cousinovou, výkonnou ředitelkou Světového potravinového programu. Zmíněný dar bude využit k zajištění potravin pro uprchlíky a vysídlené osoby v Kamerunu, Čadu a Sýrii.

V době, kdy se po celém světě nachází více než 65 milionů uprchlíků, Církev odhodlaně usiluje o zmírnění utrpení ve všech jeho formách, včetně hladu.

„Jménem [členů Církve] jsem předal šek Světovému potravinovému programu. Takový dar je umožněn díky štědrým příspěvkům našich členů z celého světa. Jejich oddanost, jejich kolektivní odhodlání něco udělat, a ne jen o tom mluvit, dokáží v konečném důsledku změnit život dětí Božích k lepšímu,“ řekl president Uchtdorf. 

President Uchtdorf během svého pobytu v Evropě rovněž navštívil dva uprchlické tábory poblíž Atén. Při návštěvě tábora v Pireu, který nedaleko Atén pomáhá přibližně 1 300 lidem, ho provázeli členové organizace Katolické humanitární služby (CRS). Od organizace International Rescue Committee (IRC) se mu rovněž dostalo pozvání k návštěvě uprchlického tábora v Eleonas, který je domovem pro více než 2 400 osob.

LDS Charities, humanitární organizace Církve, spolupracuje s organizacemi Katolické humanitární služby a International Rescue Committee v rámci poskytování pomoci uprchlíkům jak v Evropě, tak po celém světě.

Organizace LDS Charities spolupracuje s Organizací spojených národů v boji proti hladu letos již třetím rokem. Loni se Církev připojila k úsilí zmírnit hladomor mezi lidmi, kteří trpěli následky sucha v Etiopii. V roce 2014 byla poskytnuta potravinová pomoc těm, kteří byli zasaženi krizí vyvolanou virem Ebola.

Dnes je podle odhadu na světě 795 milionů hladovějících a přibližně jednomu člověku z devíti se nedostává potravy každý den. Podvýživou trpí každý druhý člověk na zemi. Světový potravinový program je největší světovou humanitární agenturou, která si klade za cíl potírat hlad po celém světě. Poskytuje potravinovou pomoc v případě humanitárních krizí a rovněž pracuje s místními komunitami na zlepšování výživy a zvyšování odolnosti jejich členů. Organizace Světový potravinový program pomůže každý rok v průměru 80 milionům lidí v přibližně 80 zemích.

Organizace Světový potravinový program odhodlaně usiluje o to, aby do roku 2030 ve světě došlo k naprostému vymýcení hladu, tak jak je to popsáno v dokumentu Cíle udržitelného rozvoje, který loni v září přijali světoví vůdci.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.