Tisková zpráva

Chrám v německém Freibergu otevírá dveře veřejnosti

Chrám Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v německém Freibergu, který byl posledních 18 měsíců renovován, se na dva týdny otevře veřejnosti. Dny otevřených dveří začnou v pátek 12. srpna a potrvají do soboty 27. srpna, vyjma nedělí 14. a 21. srpna. Srdečně zveme zájemce z řad členů Církve i široké veřejnosti, aby si chrám přišli prohlédnout. Komentované prohlídky pro všechny věkové skupiny budou probíhat v pondělí od 9 do 17 hodin a od úterý do soboty od 9 do 20 hodin. Vstup je zdarma a je bezbariérový. Na prohlídky doporučujeme pohodlnou obuv a společenský oděv. Skupiny čítající více než 10 účastníků si mohou prohlídku rezervovat pomocí e-mailu nebo telefonicky na čísle +49-3731-359610.

Exteriér chrámu Freiberg tvoří omítka z bílého německého štuku na cihlovém podkladu a spojuje moderní design s vlivy německé architektury. Součástí jedinečného stylu tohoto chrámu je vysoká klenba tvořící věž, na níž stojí socha anděla Moroniho, proroka z Knihy Mormonovy. Střecha je zhotovena z modro-šedých břidlicových tabulek. Na chrámovém pozemku se také nachází sborový dům Svatých posledních dnů, kde se členové Církve účastní nedělních bohoslužeb a různých činností a akcí během týdne.

Uvnitř chrámu se nacházejí místnosti, které lze nalézt ve všech chrámech Svatých posledních dnů: křtitelnice; celestiální místnost, jež představuje věčný život s Bohem; výuková místnost, kde se členové Církve učí o Božím plánu a uzavírají posvátné smlouvy; a pečeticí místnosti, kde se uzavírají sňatky.

Po skončení dnů otevřených dveří bude chrám znovuzasvěcen, a to v neděli 4. září 2016 ve třech zasedáních – v 9:00, 12:00 a 15:00. Jednotlivá zasedání budou přenášena do sborových domů v Německu a v zemích, které spadají do chrámového okrsku. V České republice bude možné zasedání sledovat ve sborových domech v Praze a Brně, přičemž vstup bude umožněn pouze členům Církve s platnou vstupenkou. Večer před zasvěcením, v sobotu 3. září, se v Drážďanech uskuteční kulturní oslavy.

Chrám Freiberg původně zasvětil 29. června 1985 president Gordon B. Hinckley, který v té době sloužil jako druhý rádce v Prvním předsednictvu Církve. Chrám slouží členům Církve ve východní části Německa, v České republice, na Slovensku, v Polsku, Moldávii, Rumunsku a Maďarsku.

Druhý německý chrám Církve se nachází v hesenském Friedrichsdorfu nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Chrám Frankfurt byl zasvěcen 28. srpna 1987.

Zatímco více než 18 000 sborových domů Církve po celém světě je otevřeno komukoli, kdo si přeje účastnit se náboženských bohoslužeb, chrámy jsou po jejich formálním zasvěcení otevřeny pouze věrným Svatým posledních dnů. Chrámy jsou považovány za „domy Páně“, kde se znovu potvrzuje Kristovo učení skrze vykonávání sňatků, křtů a dalších obřadů, které sjednocují rodiny na věčnost. Uvnitř se členové učí více o účelu života a činí sliby, že budou sloužit Ježíši Kristu a svým bližním.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.