Tisková zpráva

Prorok zve všechny, aby se postili a modlili za úlevu od COVID-19

President Russell M. Nelson, prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vyzývá svět, aby se připojil ke členům Církve k nedělnímu celosvětovému půstu (29. 3. 2020). Půst znamená, že vynecháme dvě po sobě jdoucí jídla. Půst spojený s modlitbou nám pomáhá v tom, abychom se více přiblížili Bohu, získali více duchovní i fyzické síly, posílili víru a s odvahou čelili těžkostem, se kterými se setkáváme. Můžeme tak pocítit klid a naději, jež mnozí v dnešní době postrádají. 

  

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.