Tisková zpráva

V březnu oslavujeme ženy za jejich vliv na utváření budoucnosti

[Usiluje o] úlevu od chudoby, úlevu od nemoci, úlevu od pochyb, úlevu od neznalosti – úlevu od všech překážek radosti a pokroku ženy,“ uvedl.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů si u příležitosti oslav konaných během tohoto měsíce s úctou připomíná to, čím přispěly a přispívají ženy z celého světa.

„Jakožto ženy inspirujete druhé a stanovujete měřítko, které je hodno následování, … [a utváříte] budoucnost,“ řekl president Russell M. Nelson v proslovu na nedávné generální konferenci.

Jednou z žen, která utváří budoucnost své rodiny a komunity, je Armine Avanesjanová. Do Německa se přistěhovala se svými malými dětmi z Arménie v roce 1997. Cesta, kterou podnikla, aby se znovu sešla s manželem (který již v Německu byl), byla dlouhá a náročná.

„Neměli jsme nic k jídlu, vůbec nic,“ uvedla. „Museli jsme přejít přes les a potom jsme se museli dostat přes řeku. Voda byla velmi studená – byl začátek prosince. Měli jsme mokré oblečení, neuměla jsem plavat a musela jsem kráčet hluboko pod vodou. Myslela jsem jen na své děti.“

Armine tyto překážky překonala a dorazila do Německa. Poté zápolila s obtížemi spojenými se snahou přizpůsobit se nové zemi, kultuře a jazyku. O dva roky později, poté co se setkala s misionáři, kteří v Německu zpívali na ulici, znovu vystoupila ze své komfortní zóny.

„Konkrétně šlo o to, že jsem nesmírně silně pocítila vliv Ducha Svatého,“ vypráví Armine. S vírou udělala krok do neznáma a o pouhý měsíc později souhlasila, že se dá pokřtít.

Jakožto nová členka Církve se automaticky stala také členkou Pomocného sdružení. Tam ji během tohoto procesu nesmírně hluboké změny přijalo společenství silných, věrných žen. Pomohly jí stát se ještě silnější.

„Dostávalo se mi velké podpory, a i já jsem byla schopna poskytovat podporu druhým. Zjistila jsem, jaké jsou mé silné stránky. Zjistila jsem, jak se stát skvělou manželkou a matkou. A zcela určitě jsem pochopila, že Bohu na mně opravdu záleží, že mě zná jménem a že mě má rád,“ uvedla Armine.

Armine pomohla utvářet budoucnost své rodiny tím, že její členy učila, jak mít víru a studovat písma. Všechny tři její děti sloužily na misii na plný úvazek. Rovněž napomáhala utváření budoucnosti své církevní kongregace tím, že věrně sloužila v organizaci Primárek a v Pomocném sdružení a učila Nedělní školu.

„Jsem vděčná, že máme v Církvi tento systém, kdy můžete učit druhé, a přitom se učíte i vy sami,“ řekla.

 

První rádkyně v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení Sharon L. Eubanková nedávno zdůraznila, že všechny ženy mohou být statečnými vedoucími ve svém domově a okolí. Radila, aby ženy po celém světě využívaly své „svobody jednání a hlasu“ k tomu, aby dosáhly změny k lepšímu.

„Nečekejte, až nastane změna, o niž usilujete, … v okamžik, kdy si uvědomíme, že … máme moc, naději a energii, se věci dají do pohybu. Tato myšlenka je pro mě neuvěřitelným povzbuzením,“ uvedla.

Letos v březnu si s vřelostí připomínáme sílu sester z Pomocného sdružení a žen z celého světa a jsme za ni vděčni.

Pomocné sdružení je se svými 7,5 miliony členek ze 162 zemí největší organizací žen na světě. Další zdroje a materiály určené ženám a více informací o Pomocném sdružení naleznete na stránkách https://www.churchofjesuschrist.org/callings/relief-society-organization/?lang=eng.


 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.