Tisková zpráva

Pokračuje omezené znovuotevření chrámů ohlášené Prvním předsednictvem

Vedoucí Církve v souvislosti s postupným procesem znovuotevírání chrámů vyjadřují vděčnost a zdůrazňují opatrnost, bezpečnost a prozíravost

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů ve svém dopise určeném všem členům Církve vyjádřilo vděčnost všem těm, kteří usilovně pracují na potlačení celosvětové pandemie COVID-19.

„S hlubokou vděčností Nebeskému Otci za to, že vyslyšel naše modlitby, s radostí oznamujeme, že přistoupíme k opatrnému, postupnému znovuotevírání chrámů,“ uvedlo První předsednictvo. „Počínaje pondělím 11. května 2020 se budou ve vybraných chrámech vykonávat obřady pečetění manžela a manželky určené žijícím členům, kteří byli již dříve obdarováni.“

Pečetění ve vybraných chrámech

V první fázi znovuotevírání chrámů se budou chrámové obřady omezovat na pečetění manžela a manželky (sňatky) určené žijícím členům, kteří byli již dříve obdarováni. Toto započne ve vybraných chrámech v Idahu a Utahu (USA) a v Německu a ve Švédsku a Dánsku (viz seznam otevíraných chrámů na konci tohoto článku). Informace o stávajícím provozu jednotlivých chrámů lze zjistit na stránkách příslušného chrámu na Temples.ChurchofJesusChrist.org.

Tato pečetění se budou konat od pondělí do soboty pouze na základě předchozí domluvy a zpočátku budou omezena tak, že v dané chvíli bude v chrámu probíhat pouze jeden pečeticí obřad neboli v něm bude přítomna pouze jedna rodina. Při sjednávání termínu pracovníci chrámu ověří, že bydliště daného páru spadá do zeměpisné oblasti, pro niž je schváleno přijímání obřadů v onom konkrétním chrámu. Budou dodržovány veškeré pokyny státní správy a orgánů péče o veřejné zdraví, včetně omezení týkajících se cestování a přechodu státních či regionálních hranic a používání ochranných pomůcek, jako například roušek.

Tyto pečeticí obřady určené žijícím bude v chrámech vykonávat velmi omezený počet pracovníků – nanejvýš dva nebo tři. Každou nevěstu, ženicha a omezený počet jejich hostů čeká uvítání u dveří chrámu a doprovod do pečeticí místnosti. Nevěstu a ženicha vyzýváme, aby do chrámu přišli oděni v obvyklých bílých kalhotách, košili a vázance (muži) nebo šatech (ženy). V chrámu si poté oblečou obřadní chrámové oblečení.

Počet účastníků každého pečetění bude omezen na nevěstu, ženicha a omezený počet hostů v závislosti na pokynech, které obdrží během sjednávání termínu. Do chrámu mají vstupovat pouze ti, kteří se těší dobrému zdraví a nevykazují žádné příznaky nákazy COVID-19. Pečeticí místnost a další místnosti chrámu projdou po každém obřadu důkladnou očistou a dezinfekcí.

Postupné znovuotevírání

Ke znovuotevírání chrámů se bude přistupovat obezřetně a s využitím pečlivého plánování a koordinace v souladu s omezeními uvalenými místní samosprávou a v závislosti na schválení chrámového oddělení. Níže uvedené čtyři fáze otevírání jsou navrženy tak, aby se snížila rizika, aby se vyhovělo poptávce a kapacitě chrámu a aby byla dodržena veškerá náležitá omezení týkající se ochrany zdraví platná v daném chrámovém okrsku.

1. fáze: Otevřeno pouze pro pečetění žijících ve vyhrazených termínech

 • Provádějí se pouze pečetění určená žijícím členům, kteří byli již dříve obdarováni, a to za přísného dodržování pokynů a bezpečnostních opatření

2. fáze: Otevřeno pouze pro veškeré obřady určené žijícím

 • Provádějí se veškeré chrámové obřady pro žijící členy
 • Ubytovny pro návštěvníky a provozy zajišťující oblečení a občerstvení zůstávají uzavřeny

3. fáze: Otevřeno pro všechny obřady bez omezení

 • Nadále se provádějí obřady určené žijícím členům
 • V omezené míře se provádějí obřady v zastoupení za předky
 • Ubytovny pro návštěvníky a provozy zajišťující oblečení a občerstvení budou otevřeny podle potřeby

4. fáze: Otevřeno s plným obnovením provozu

 • Návrat k běžnému provozu chrámu

V souladu s pokyny chrámového oddělení budou v závislosti na nařízeních místní samosprávy a orgánů péče o veřejné zdraví znovuotevřeny další chrámy. V rámci znovuotevírání se budou řídit tímtéž postupným přístupem, přičemž zahájí provoz pečetěními manžela a manželky na základě předchozí domluvy.

Přednost při vykonávání obřadů

V případě již naplánovaných obřadů pro žijící budou členy kontaktovat pracovníci chrámu, aby jejich termín buď potvrdili, nebo se dohodli na jiném. Přednost při domlouvání termínu obřadů dostanou členové, jejichž původní termín byl v důsledku uzavření chrámu zrušen. Členové, kterých se to týká, mají do chrámu zavolat, aby si termín obřadu domluvili. Naposled přijdou na řadu nově sjednávané termíny.

Informace o konkrétních chrámech

Členové se mohou seznámit s informacemi o stávajícím provozu konkrétního chrámu a jeho případných omezeních tak, že přejdou na tento seznam chrámů ve formátu PDF nebo na stránky Temples.ChurchofJesusChrist.org. Presidenti chrámů budou na zveřejňování informací o znovuotevření příslušného chrámu spolupracovat rovněž s územními sedmdesátníky.

Bezpečnost

Kromě výše nastíněných postupů podnikne každé předsednictvo chrámu další preventivní opatření, aby pomohlo ochránit chrámové pracovníky a návštěvníky. V rámci těchto opatření umožní návštěvníkům, aby nosili své vlastní roušky a rukavice, zajistí na různých místech chrámu dezinfekci na ruce a budou návštěvníky povzbuzovat k častému mytí rukou a dodržování přiměřeného sociálního odstupu. Všichni, kteří budou sloužit v chrámu, tak budou činit na základě dobrovolnosti. K dalšímu zvýšení bezpečnosti budou provedeny úpravy týkající se provozního harmonogramu chrámů, uspořádání sedadel a vybavení chrámů.

První předsednictvo uzavřelo svůj dopis vyjádřením naděje a žádostí: „Žádáme vás o neustávající víru a modlitby, aby tato pandemie a její přetrvávající následky pominuly. Těšíme se na den, kdy se budeme moci vrátit k plnému fungování našich chrámů, kongregací a misionářské služby.“

Informace o stávajícím provozu chrámů

Následující 3 chrámy zahájí provoz v rámci 1. fáze znovuotevírání 27. července 2020. V tento den se bude opětovné otevření týkat 125 chrámů.

 • Chrám Columbia River ve Washingtonu
 • Chrám Guayaquil v Ekvádoru
 • Chrám Preston v Anglii

Následujících 12 chrámů zahájí jako první provoz v rámci 2. fáze znovuotevírání 27. července 2020.

 • Chrám Billings v Montaně
 • Chrám Bismarck v Severní Dakotě
 • Chrám Columbus v Ohiu
 • Chrám Haagu v Nizozemsku
 • Chrám Frankfurt v Německu
 • Chrám Freiberg v Německu
 • Chrám Helsinki ve Finsku
 • Chrám Kodaň v Dánsku
 • Chrám Soul v Jižní Koreji
 • Chrám Stockholm ve Švédsku
 • Chrám Taipeh na Tchaj-wanu
 • Chrám Winter Quarters v Nebrasce

Viz úplný seznam chrámů a informací o jejich stávajícím provozu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.