Téma

Růst Církve

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů byla oficiálně zorganizována v roce 1830 v malém roubeném domku v severní části státu New York.

Trvalo 117 let – do roku 1947, než počet členů Církve vzrostl z původních šesti členů na jeden milion. Už od prvních dnů se neodmyslitelnou částí Církve stali misionáři, kteří zamířili na indiánská území a do Kanady a v roce 1837 i za hranice severoamerického kontinentu, do Anglie. Zanedlouho misionáři pracovali i v kontinentální Evropě a na vzdálenějších místech, jako byla Indie a ostrovy v Tichomoří.

Hranice dvou milionů členů bylo dosaženo v roce 1963, tedy o pouhých 16 let později, a tří milionů o 8 let později. Tento trend stále rychlejšího růstu pokračuje, přičemž v současnosti přibývá jeden milion nových členů každým třetím rokem či dříve. Na růstu se podílejí jak křty obrácených, tak přirozený přírůstek narozených dětí.

Na konci roku 2017 přesahoval počet členů Církve 16 milionů.

Důsledky tohoto rychlého a trvalého růstu jsou viditelné na mnoha místech světa, kde Církev působí. Kongregace jsou seskupovány do zeměpisných oblastí, kterým se říká sbory, a jsou periodicky děleny, jakmile se rozrostou natolik, že je již není možné spravovat nebo se nemohou scházet na bohoslužby v jedné kapli či sborovém domě. Aby se vyhovělo rostoucímu počtu členů, jsou v podstatě každý den v roce uváděny do provozu nové budovy.

Podle americké Národní rady církví je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů druhou nejrychleji rostoucí církví ve Spojených státech. I přes tyto rostoucí počty Církev varuje před kladením přílišného důrazu na statistiky o růstu. Církev se statisticky neporovnává s ostatními církvemi, ani si nečiní nárok na to, že by byla nejrychleji rostoucí křesťanskou denominací, i když sdělovací prostředky o ní v tomto duchu často referují. V takovýchto srovnáních většinou není zohledněna celá řada složitých faktorů, jako jsou podíl aktivních a zemřelých členů, způsob registrace nebo počítání členů a to, na jakém základě vůbec členství vzniká. Tempo růstu se také velmi liší v různých částech světa. Na síle Církve se kromě toho podílí mnoho dalších faktorů, především obětavost a oddanost jejích členů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.