Téma

Sbor

Kongregace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou organizovány do geografických oblastí a členové navštěvují bohoslužby v blízkosti svého domova. Každý člen patří do sboru, nebo odbočky. Laický vedoucí sboru se nazývá biskup. Jde o člena kongregace, který byl požádán, aby jako dobrovolník sloužil v této funkci.

Každý sbor má třídy a činnosti určené pro různé věkové skupiny – pro děti, mládež i dospělé. Podstatné množství času a úsilí, kterého je zapotřebí ke správě záležitostí sboru a k naplňování potřeb členů, věnují a vynakládají samotní členové. Místní vedoucí žádají většinu členů o to, aby k tomuto dílu přispívali službou v určitých funkcích neboli povoláních. K povinnostem jejich církevního povolání patří místní správa, výuka či poskytování konkrétní služby. V těchto zodpovědnostech se po určité době střídají, v závislosti na potřebách kongregace.

Členové sboru se společně účastní nedělních bohoslužeb a také různých činností a akcí během týdne. Sbor je společenství, kde mormoni rozvíjejí přátelství a podporují ostatní členy Církve v jejich snaze uctívat a následovat Ježíše Krista. Na nedělní bohoslužbě ve sboru je vítán každý.

Několik sborů dohromady tvoří kůl, který je obdobou diecéze v katolické církvi. Vedoucí kůlu se nazývá president kůlu. V oblastech, kde žije méně členů Církve, jsou Svatí posledních dnů zorganizováni do okrsků a odboček, namísto kůlů a sborů. Neplacený vedoucí odbočky se nazývá president odbočky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.