Téma

Dny otevřených dveří chrámu

Když Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů postaví nový chrám, je tato posvátná budova otevřena pro prohlídky veřejnosti. Navštívit chrám během dnů otevřených dveří, které zpravidla trvají několik týdnů, může kdokoli. Poté je chrám formálně zasvěcen a je přístupný pouze těm členům Církve, kteří jsou aktivně zapojeni ve víře.

Během dnů otevřených dveří se návštěvníci dovídají více o účelu chrámů a proč jsou pro Svaté posledních dnů důležité. Den otevřených dveří začíná promítnutím krátkého úvodního videa, po kterém vezme dobrovolný průvodce návštěvníky do chrámu. Uvnitř průvodce vysvětlí úlohu hlavních místností, kterou může být poskytování poučení, uzavírání manželství nebo provádění křtu. Průvodce rovněž krátce vysvětlí, jak Svatí posledních dnů těmto bodům nauky rozumějí. Na konci prohlídky jsou návštěvníci uvedeni na recepci a do místnosti s občerstvením, kde jsou připraveni dobrovolníci, aby zodpověděli další otázky.

Vstup na den otevřených dveří chrámu je zdarma, avšak někdy je díky vysoké poptávce nutná vstupenka. Kromě prohlídek pro veřejnost jsou během dnů otevřených dveří chrámu organizovány také prohlídky pro obyvatele ze sousedství, dodavatelské firmy, dělníky, místní média a pozvané představitele obce a vlády.

Chrám představuje pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů „dům Páně“, nejposvátnější místo na zemi. Chrámové obřady spojují rodiny na věky, učí účelu života a vysvětlují Boží plán spásy. Svatí posledních dnů kladou při návštěvě chrámu důraz na osobní duchovní růst a posilování svého závazku následovat příklad Ježíše Krista.

Církev má nyní ve světě v provozu téměř 150 chrámů a výstavba dalších byla oznámena nebo již probíhá.

Proč mormoni stavějí chrámy (v angličtině):

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.