Tisková zpráva

Starší Bednar se na mezináboženském fóru G20 zamýšlí nad rolí náboženství v krizi vyvolané covidem-19

Apoštol během virtuálního shromáždění pořádaného Saúdskou Arábií hovoří o mocných možnostech, které skýtá partnerství mezi světskými a náboženskými institucemi

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů ve středu 14. října 2020 uvedl, že nálepkování náboženství jako nepodstatného oboru činnosti ze strany některých vlád představuje během pandemie covidu-19 vážnou překážku na cestě k zotavení.

bednarg20_1.jpg
Starší David A. Bednar promlouvá ve středu 14. října 2020 ze studia v budově Úřadu Církve k účastníkům mezináboženského fóra G20. Fórum, které se v roce 2020 koná ve virtuální podobě, pořádá Království Saúdské Arábie. 2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
   Apoštol řekl, že náboženské činnosti je samozřejmě zapotřebí po důkladném zvážení omezovat, je-li to nutné. Bezpečnost jednotlivce je vždy klíčovým zájmem. Ale, jak sdělil celosvětovému shromáždění přibližně 500 představitelů z oblasti náboženství a politiky, kteří se setkali v rámci virtuálního shromáždění na mezináboženském fóru G20, „to, jak sekulární představitelé vnímají náboženství a ty, kteří jsou nábožensky založeni, má značný vliv na to, jak se stavějí k náboženským institucím a k věřícím v čase krize. S čím hlubším porozuměním a úctou se k nim stavějí, tím legitimnější a efektivnější mohou být reakce v oblasti veřejné politiky.“

Přečtěte si celý proslov staršího Bednara z mezináboženského fóra G20 z roku 2020

Takto zní klíčové poselství pro mezináboženské fórum G20 vzhledem k tomu, že tato organizace usiluje o nalezení řešení celosvětových problémů prostřednictvím spolupráce celé řady vedoucích představitelů z oblasti náboženství a politiky. Doporučení, která vzešla z tohoto pětidenního setkání, budou přednesena v listopadu na shromáždění G20, kterému bude letos předsedat Království Saúdské Arábie. Na G20 se scházejí vedoucí představitelé největších ekonomik světa. Je to hlavní fórum zaměřené na mezinárodní spolupráci v hospodářské oblasti.

Čemu by tedy měli představitelé vlád porozumět, pokud jde o roli náboženství, a to jak ve společnosti, tak v životě každého věřícího? Náboženské skupiny pomáhají miliardám lidí nalézt ve svém životě smysl a účel, řekl starší Bednar. Přenášejí „mravní a společenské pravdy na další pokolení“. To, jak dodal, jsou životně důležité úlohy.

„Respektování důstojnosti nábožensky založených lidí přináší důležité ovoce. Ale tyto mocné příležitosti a přínosy se dostaví pouze tehdy, když vedoucí představitelé vezmou na vědomí, že pro věřící a jejich náboženské skupiny je náboženství naprosto zásadní součástí jejich identity i samotné jejich bytosti!“ – Starší Bednar

Z tohoto důvodu, poznamenal starší Bednar, náboženskou svobodu mezinárodní právo vnímá jako „nezrušitelné“ právo (viz například článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv a tato charta americké Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu). „Nezrušitelné právo“ znamená, že náboženství patří ke svobodám, které jsou nedotknutelné, a to i v nouzových situacích.

Řádné pochopení a respektování náboženských skupin může být nesmírně přínosné pro celou společnost, řekl starší Bednar. Díky tomuto přístupu je možné posilovat důvěru a využívat nezměrné zdroje, kterými náboženské organizace disponují, a to včetně sociálního kapitálu.

„Mnozí náboženští představitelé již vyzvali své členy, aby z hluboké lásky k druhým a se zřetelem na jejich bezpečnost přinášeli velké oběti,“ uvedl starší Bednar na plenárním zasedání, během nějž zazněly rovněž proslovy představitelů z řad katolíků, židů a muslimů. „Cestou kupředu je brát tyto oběti na vědomí, vážit si jich a usilovat o širší spolupráci a vzájemnou shodu.“

Za povšimnutí stojí několik příkladů přínosné pomoci, kterou během pandemie přispěly náboženské skupiny, o nichž se starší Bednar nezmínil. Svatí posledních dnů například pomohli vyrobit 5 milionů roušek pro zdravotníky v první linii z Utahu; organizace Latter-day Saint Charities pomohla financovat během pandemie celosvětovou distribuci klíčových zásob v rámci Světového potravinového programu; a Svatí posledních dnů přispěli na pomoc ve svých místních komunitách ve Finsku, Hongkongu, na Filipínách a v dalších oblastech.

Náboženské skupiny mohou rovněž pomáhat v boji proti dezinformacím, řekl starší Bednar, tím, že vyvracejí fámy, uklidňují obavy a pomáhají šířit pravdivé informace.

bednarg20_2.jpg
Starší David A. Bednar promlouvá ve středu 14. října 2020 ze studia v budově Úřadu Církve k účastníkům mezináboženského fóra G20. Fórum, které se v roce 2020 koná ve virtuální podobě, pořádá Království Saúdské Arábie. 2020 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena.
  

„Respektování důstojnosti nábožensky založených lidí přináší důležité ovoce,“ uvedl. „Ale tyto mocné příležitosti a přínosy se dostaví pouze tehdy, když vedoucí představitelé vezmou na vědomí, že pro věřící a jejich náboženské skupiny je náboženství naprosto zásadní součástí jejich identity i samotné jejich bytosti!“

„S modlitbou doufám,“ řekl na závěr, „že vedoucí představitelé vlád a náboženských skupin budou schopni společně čelit covidu-19 tak, aby bylo ochráněno jak fyzické, tak duchovní zdraví.“

Starší Bednar je třetím apoštolem a čtvrtým představitelem Církve, který se zúčastnil mezináboženského fóra G20. Na fóru v roce 2018, které se konalo v Argentině, promluvil starší D. Todd Christofferson a sestra Sharon Eubanková (která působí v organizaci Latter-day Saint Charities). A na shromáždění v roce 2019, které se konalo v Japonsku, se k sestře Eubankové připojil starší Gerrit W. Gong.

Celý proslov: Chápání náboženství jako nepostradatelného prvku – úvahy o krizi vyvolané covidem-19 a roli náboženství

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.