Tisková zpráva

Sestra Eubanková diskutuje na mezináboženském fóru G20 o roli víry během pohrom

Organizace Latter-day Saint Charities poskytuje v reakci na potravinovou krizi pomoc v rekordní výši

V reakci na covid-19 a s ním spojenou potravinovou krizi poskytla organizace Latter-day Saint Charities pomoc, která v 35leté historii této organizace dosáhla rekordní výše, řekla sestra Sharon Eubanková, presidentka humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, během závěrečného plenárního zasedání mezináboženského fóra G20, které pořádalo Království Saúdské Arábie.

Letos se doposud uskutečnilo 895 projektů ve 150 zemích. Tyto údaje zveřejnil na říjnové generální konferenci president Církve Russell M. Nelson.

 

Sestra Eubanková, která je zároveň první rádkyní v Generálním předsednictvu Pomocného sdružení Církve, se v sobotu 17. října 2020 kvůli pandemii účastnila plenárního zasedání ze svého domova v Utahu.

Tématem této akce, která probíhala ve virtuálním prostředí během posledního dne konání fóra, byl „závazek náboženských skupin vytvořit sítě, jejichž cílem je snižování rizik způsobených pohromami“.

Sestra Eubanková informovala o tom, že podle posledních údajů získaných prostřednictvím OSN nyní čelí 265 milionů lidí akutní potravinové nejistotě kvůli tomu, že některé oblasti byly koncem loňského roku vážně zamořeny sarančaty, dále kvůli rychlému propadu celosvětového hospodářství vyvolanému covidem-19 a kvůli bezpečnostním opatřením, jež byla zavedena ve veřejném životě s cílem zamezit šíření tohoto viru.

„To je ve srovnání s loňským rokem téměř dvojnásobek,“ uvedla. „Nechci působit přílišnou paniku, ale pokud se této krizi koordinovaně nepostavíme, dá se očekávat, že naroste do jednoho z nejhorších hladomorů v historii lidstva.“

Organizátoři akce uvedli, že náboženské organizace pomáhají zachovávat lidskou důstojnost, povzbuzovat morálku a vytvářet partnerské vztahy s místními orgány státní správy za účelem zvládnutí pandemie.

„Každý projekt téměř bez výjimky staví na důvěryhodných vztazích s vládami, místními komunitami a dalšími náboženskými vyznáními,“ uvedla sestra Eubanková během panelové diskuse. „Tyto vztahy se rozvíjejí v dlouhých časových údobích.“

Sestra Eubanková řekla, že když pandemie narušila dodavatelské řetězce, nakupovala organizace LDSC, ale i běžní občané, vysokoškolští studenti a další lidé mléko, brambory a další nezpracované potraviny, které byli farmáři nuceni vyhazovat, protože ztratili odběratele tohoto zboží v podobě škol a restaurací.

„Organizace LDSC nakoupila tuny brambor a rozeslala je do potravinových bank po celé zemi,“ uvedla. „Nadbytečné brambory a mléko byly zpracovány na sušené produkty určené k přepravě do dalších míst. Stará síť postupovala vynalézavě, noví partneři reagovali pohotově, a tak to fungovalo.“

Sestra Eubanková řekla, že finanční prostředky darované lidmi, kteří se zúčastnili celosvětového půstu, jejž v dubnu ohlásil president Nelson, „zajistily hladovějícím stovky tisíc jídel“.

Na závěr navrhla, aby se zákonodárci v rámci místního úsilí připravit se na nenadálé situace obraceli i na představitele náboženských skupin. „Víra je stejně nepostradatelná jako potrava,“ uzavřela.

Fóra se dále účastnili moderátor Dr. Thoraya Ahmed Obaid, bývalý člen Poradního shromáždění Království Saúdské Arábie a bývalý výkonný ředitel Populačního fondu Organizace spojených národů (UNFPA); Dr. Amal Al Habdan, prorektor pro akademickou podporu a služby studentům Univerzity princezny Nourah Bint Abdulrahman; Dr. Bandar M. H. Hajjar, president bankovní skupiny Islamic Development Bank Group; Andrew Morley, president a generální ředitel organizace World Vision International; baronka Emma Nicholsonová z Winterbourne, Sněmovna lordů, Spojené království; a Fadlullah Wilmot, oblastní programový manažer organizace Muslim Aid pro Blízký Východ a Afriku.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.