Téma

Chrámový sňatek

Členové Církve věří, že manželství uzavřené v chrámu je „zpečetěno“ neboli požehnáno, aby trvalo po celou věčnost. Zásada, že rodinné jednotky mohou pokračovat i po smrti jako uvědomělá, milující společenství, ve kterých je zachováno partnerství manželů i vztah rodičů a dětí, tvoří jádro víry členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Jakmile je manželský pár oddán a zpečetěn v chrámu, všechny děti, které se jim poté narodí, jsou k nim po narození automaticky připečetěny. Pokud má manželský pár děti před svým zpečetěním, tyto děti se později účastní chrámového pečetění se svými rodiči. Adoptované děti mají také příležitost být připečetěny ke svým adoptivním rodičům.

Zásada věčných rodin pochází z písem a novodobých zjevení. Například odkaz z Nového zákona, který se nachází v Matoušovi 16:19, zaznamenává, jak Ježíš Kristus říká apoštolu Petrovi: „A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.“ Církev ztotožňuje slovo „svázat“ se slovem „pečetit“.

Podle výzkumu, který v roce 2000 citoval ve svém článku deník Los Angeles Times, „jsou mormonské chrámové sňatky i ve věku rozvodů stavěny tak, aby něco vydržely,“ a míra rozvodovosti činí u členů Církve pouhých 6 procent. Další studie, publikovaná v roce 1993 v časopise Demography Magazine, došla k závěru, že ze všech Američanů existuje právě u členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří uzavřou sňatek v chrámu, nejmenší pravděpodobnost, že se rozvedou.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.