Tisková zpráva

Církev v rámci poskytování pomoci uprchlíkům přicházejícím do Evropy spolupracuje s vládami a dalšími silnými partnery

Apoštol během své návštěvy Evropy vyjadřuje podporu tomuto úsilí

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů nadále spolupracuje v rámci dlouhodobého partnerství s mezinárodními humanitárními organizacemi při naplňování naléhavých potřeb uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy. Na cestě je pomoc, která jim má zajistit potraviny, přístřeší, oblečení a zdravotnické potřeby.

Církev se řídí nabádáním Ježíše Krista, abychom pomáhali druhým v nouzi. Ježíš Kristus své následovníky učil, že mají přijímat hosty a navzájem se o sebe starat. (Matouš 25:35–36.) Starší M. Russell BallardKvora Dvanácti apoštolů, což je druhý nejvyšší řídící orgán ve správě Církve, vyjádřil během své nedávné návštěvy Evropy podporu tomuto úsilí a získal přímé dojmy ohledně situace, v níž se uprchlíci nacházejí. „Rozsah této přílivové vlny lidí je nutné vidět, aby mu bylo možné uvěřit,“ uvedl starší Ballard. „Byl jsem svědkem toho, jak naši členové pracují bok po boku spolu se svými novými přáteli všech vyznání a národností, aby zmírnili utrpení těch, kteří byli vyhnáni ze svého domova a země. Jsem velmi vděčný za oddanou službu všech zúčastněných při jejich úsilí pomáhat těm, kteří toho mají nejvíce zapotřebí.“

Mezi organizace, s nimiž Církev spolupracuje, patří UNICEF, Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR), Malteser Deutschland, Centrum pro zvládání krizových situací Makedonské republiky, Katolické humanitární služby, Lékaři za lidská práva (PHR) a Mezinárodní lékařské jednotky. „Těší nás, že můžeme spolupracovat s tak soucitnými a zkušenými partnery,“ řekl starší Patrick Kearon, president církevního území Evropa. „Byli jsme svědky toho, co dělají, a věříme, že spojenými silami dosáhneme zlepšení v životě těch, kteří prchají před válkou a utrpením.“

Starší Ballard navštívil v polovině listopadu dvě uprchlická střediska. V Berlíně se setkal se zástupci organizace Malteser Deutschland, které Církev věnovala hygienické potřeby a čtyři palety hraček pro děti, které musely uprchnout ze své vlasti, aby unikly občanské válce a jiným útrapám. Staršího Ballarda doprovázeli starší Craig C. Christensen z Předsednictva Sedmdesáti a jeho manželka Debbie a starší Patrick Kearon, president církevního území Evropa, a jeho žena Jennifer. Tito přední vedoucí měli příležitost setkat se s uprchlickými rodinami a zjistit, jaké chovají naděje a jakým čelí výzvám.

Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky s pomocí Církve přispívá ke zlepšení situace uprchlíků tím, že jim podává informace o jejich právech a poskytuje jim potraviny, vodu, přístřeší a lékařskou péči. Zmíněný projekt, na němž se Církev podílí, bude zaměřen na Řecko a Balkán. Starší Ballard spolu se starším Kearonem navštívili uprchlický tábor na jednom z řeckých ostrovů, kudy uprchlíci vstupují do Evropy, aby zjistili více podrobností a vyjádřili poděkování za službu, která je tam těmto lidem v nouzi poskytována.

Reportáž o návštěvě staršího Ballarda v uprchlických táborech Evropě (v angličtině):

 

Církev se rovněž podílí na projektu Dětského fondu Organizace spojených národů (UNICEF), v rámci něhož má být poskytnuta pomoc 225 000 dětí z uprchlických rodin v Itálii – 90 000 během příštích šesti měsíců. Děti dostávají oblečení, přikrývky a hračky. Menším dětem a jejich rodičům budou k dispozici balíčky s umělou mléčnou kojeneckou výživou. Organizace UNICEF vytváří v uprchlických střediscích prostory, které jsou určeny a přizpůsobeny dětem a mají napomáhat tomu, aby mohly žít v prostředí, jež jim umožní vyrovnat se s traumaty a tísní.

Dětem uprchlíků v oblastech mezi Řeckem a Slovinskem, jimiž procházejí, budou poskytnuty zimní čepice na ochranu před chladem.

Katolické humanitární služby jsou spolehlivým partnerem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů již po mnoho let. V Srbsku a Makedonii budou obě organizace spolupracovat na tom, aby uprchlíkům a jejich rodinám zajistily potraviny, základní životní potřeby a psychologické poradenství. Církev v oblasti pomoci uprchlíkům rovněž podporuje Charitu v Aténách.

Nezisková organizace Lékaři za lidská práva sídlí v Itálii. Církev na podporu její činnosti financovala pořízení mobilní lékařské jednotky. Toto vozidlo je určeno k dopravování léků a zdravotnických potřeb, ale i potravin a kuchyňského náčiní uprchlíkům, kteří se v současné době nacházejí na území Itálie. Podpory se dostane rovněž veřejné klinice, která bude zaměřena na poskytování lékařské a psychologické péče. Organizace Lékaři za lidská práva byla založena skupinou lékařů, porodních asistentek a dalších dobrovolníků.

Mezinárodní lékařské jednotky poskytují zejména lékařskou a psychologickou péči uprchlíkům, kteří se vyloďují na různých řeckých ostrovech, například na Samu či Kosu. Tato humanitární organizace jim bude za finanční podpory Církve poskytovat lékařskou a psychologickou pomoc a ty, v jejichž případě to bude třeba, posílat do místních nemocnic, kde se jim dostane péče na vyšší úrovni.

Církev pomáhá uprchlíkům na Středním východě již více než deset let, přičemž poskytuje stovky tisíc přikrývek, ošacení, základní zdravotnické potřeby, potraviny a další prostředky uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu, Turecku a Sýrii. Koncem září bylo oznámeno, že mormoni v Evropě za podpory církevního ústředí ve Spojených státech zintenzivní svou pomoc uprchlíkům, kteří utíkají do Evropy.

V České republice darovala Církev na konci listopadu několik tun zimního oblečení uprchlíkům pobývajícím v českých uprchlických táborech.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.