Tisková zpráva

Církevní vedoucí povzbuzují ženy Církve ke službě uprchlíkům

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo dopis, v němž povzbuzuje mormonské ženy každého věku, aby pomáhaly uprchlíkům v místě, kde žijí. Dopis nastiňující charitativní projekt „Byl jsem cizincem“ obsahuje také výzvu generálních předsednictev organizací Pomocné sdružení, Mladé ženy a Primárky a informace o tom, jak se zapojit.

„Připomínáme Svatým posledních dnů po celém světě, že jednou ze základních zásad znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista je ‚udíle[t] ze jmění svého chudým, každý člověk podle toho, co má, … a poskytova[t] jim úlevu jak duchovně, tak časně, podle potřeb jejich‘ (Mosiáš 4:26),“ uvádí se v dopise Prvního předsednictva.

Dopis vedoucích Církve a konkrétní informace o tom, jak se můžete zapojit, byly zveřejněny na adrese iwasastranger.lds.org, což jsou internetové stránky, jež byly v souvislosti s touto iniciativou zřízeny.

Na generálním zasedání žen v rámci 186. výroční generální konference sestra Linda K. Burtonová, generální presidentka Pomocného sdružení, o této iniciativě řekla: „Jako sestry představujeme více než polovinu Pánovy zásobárny určené k pomoci dětem Nebeského Otce.“ Na základě informací OSN sestra Burtonová dále uvedla, že „po celém světě je více než 60 milionů uprchlíků a polovina z nich jsou děti“. „Je to příležitost sloužit jako jednotlivci, rodiny i organizace a nabízet přátelství, poradenství a další křesťanskou službu a je to jeden z mnoha způsobů, jak mohou sestry sloužit,“ řekla.

V říjnu 2015 vydalo První předsednictvo dopis určený všem členům Církve po celém světě, v němž je povzbudilo k poskytování pomoci uprchlíkům ve všech částech světa.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.