Téma

Předsednictvo Mladých žen

Organizace Mladé ženy pomáhá rodičům a vedoucím kněžství připravit každou mladou ženu na to, aby byla hodna uzavírat posvátné smlouvy a dodržovat je a aby přijala obřady chrámu. Tato organizace podporuje růst a rozvoj mladých žen skrze nedělní výuku, akce konané v průběhu týdne (například Vzájemné sdružení nebo tábor Mladých žen) a program Osobního pokroku.

Generální předsednictvo Mladých žen tvoří presidentka a dvě rádkyně. Tyto sestry často cestují a setkávají se s místními vedoucími Církve a se členy po celém světě a pomáhají jim posilovat mladé ženy Církve.

V současné době slouží jako generální presidentka Mladých žen sestra Bonnie H. Cordonová. Jejími rádkyněmi jsou sestra Michelle D. Craigová a sestra Becky Cravenová. Tyto sestry spolu slouží od března 2018.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.