Téma

Předsednictvo Mladých mužů

Generální předsednictvo Mladých mužů slouží pod vedením Prvního předsednictva Církve a dohlíží na činnosti mladých mužů ve věku od 12 do 18 let. Generální předsednictvo v současné době tvoří president Stephen W. Owen, první rádce Douglas D. Holmes a druhý rádce M. Joseph Brough. Tito vedoucí spolu slouží od dubna 2015.

Organizace Mladí muži podporuje skrze výuku, akce a společné činnosti Aronova kněžství a Mladých žen růst a rozvoj každého mladého muže. Organizace Mladí muži posiluje práci Aronova kněžství ve sboru a poskytuje podporu rodičům a rodinám. Vedoucí Mladých mužů pomáhají mladým mužům naplňovat účely Aronova kněžství.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.