Téma

Seminář

Seminář je čtyřletý náboženský vzdělávací program pro studenty středních škol. Je volně přístupný dospívající mládeži jakéhokoli vyznání.

Studenti tráví celý školní rok studiem jedné knihy písma – Starého zákona, Nového zákona, Knihy Mormonovy nebo Nauky a smluv. Než student dokončí studium na střední škole, má prostudovány všechny čtyři knihy.

V oblastech s velkou populací Svatých posledních dnů studenti navštěvují seminář formou uvolňování z vyučování během běžného školního dne. V jiných oblastech světa se studenti účastní semináře buď před začátkem školního vyučování, nebo po něm. V některých případech, kvůli velkým vzdálenostem, nebo pokud je v místě jen málo dospívajících Svatých posledních dnů, mohou studenti absolvovat tento čtyřletý studijní program formou domácího studia.

Třídy semináře učí instruktoři na plný úvazek i dobrovolníci. Semináře se po celém světě účastní přibližně 350 000 studentů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.