Téma

Okrsek

Většina kongregací Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je geograficky uspořádána do kůlů, které se velikostně podobají diecézím a tvoří je jednotlivé kongregace nazývané sbory. V oblastech, kde je členů Církve méně, mohou být Svatí posledních dnů organizováni do okrsku, což je zmenšená verze kůlu. Každý okrsek je tvořen odbočkami. Laický vedoucí okrsku se nazývá president okrsku. Z okrsku může vzniknout kůl.

V České republice jsou v současné době dva okrsky (Praha a Brno), do nichž spadá celkem 13 odboček.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.