Tisková zpráva

Oznámeno nové Předsedající biskupstvo Církve

Novým předsedajícím biskupem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů byl jmenován biskup Gérald Caussé. Jako první rádce v Předsedajícím biskupstvu bude sloužit Dean M. Davies a jako druhý rádce W. Christopher Waddell.

První předsednictvo vydalo toto oznámení 9. října 2015. Tato nová pověření nabývají platnosti okamžitě, ale počítá se i s určitým přechodným obdobím.

Biskup Gérald Caussé

Biskup Gérald Caussé (52), který pochází z Francie, byl jmenován předsedajícím biskupem Církve 9. října 2015. Zaujal místo, které se uvolnilo odchodem Garyho E. Stevensona, jenž se 3. října 2015 stal členem Kvora Dvanácti apoštolů.

Předtím, než biskup Caussé získal toto pověření, sloužil od března roku 2012 jako první rádce v Předsedajícím biskupstvu. Dříve sloužil jako člen Prvního kvora Sedmdesáti a jako rádce v předsednictvu území Evropa. Je třetím předsedajícím biskupem, který není původem ze Spojených států, a prvním, jehož mateřským jazykem není angličtina.

Biskup Caussé získal v roce 1987 magisterský titul v obchodu a podnikání na francouzské vysoké škole ekonomické ESSEC. Pracoval v potravinářském průmyslu, přičemž spolupracoval s několika řetězci supermarketů a se společnostmi zaměřenými na distribuci potravin. Byl generálním ředitelem Pomony, což je francouzská společnost zaměřená na distribuci potravin. Pracoval jako ředitel pro logistiku pro skupinu Carrefour, mezinárodní společnost provozující maloobchodní řetězec obchodů s potravinami.

Narodil se 20. května 1963 ve francouzském Bordeaux. 2. srpna 1986 se oženil s Valérií Lucienne Babinovou. Jsou rodiči pěti dětí a mají pět vnoučat.

Biskup Dean M. Davies

Biskup Dean M. Davies (64) bude sloužit jako první rádce v Předsedajícím biskupstvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Předtím, než získal toto pověření, sloužil jako druhý rádce Garyho E. Stevensona, jenž se 3. října 2015 stal členem Kvora Dvanácti apoštolů.

Biskup Davies pracuje pro Církev od července roku 1995 a za tu dobu působil v různých pověřeních. Naposledy byl výkonným ředitelem Oddělení pro zvláštní projekty, kde nesl zodpovědnost za nemovitosti určené ke zvláštním účelům a za projektování a výstavbu chrámů.

Předtím, než biskup Davies začal pracovat pro Církev, byl zaměstnancem společnosti High Industries, Inc. z pensylvánského Lancasteru a Bechtel Investments, Inc. z kalifornského San Francisca. Získal bakalářský titul v oboru zemědělská ekonomie na Univerzitě Brighama Younga a později v rámci vyššího vzdělávání absolvoval program pro řídící pracovníky na Stanfordské univerzitě a Univerzitě Northwestern.

Biskup Davies sloužil jako president Portorické misie San Juan a hovoří plynně španělsky.

Dean Myron Davies se narodil 5. září 1951 v Salt Lake City v Utahu. 20. června 1973 se v chrámu Salt Lake oženil s Darlou Jamesovou. Mají pět dětí a 14 vnoučat.

Starší W. Christopher Waddell

Biskup W. Christopher Waddell (56) byl povolán jako druhý rádce v Předsedajícím biskupstvu.

Biskup Waddell sloužil od dubna roku 2011 jako člen Prvního kvora Sedmdesáti Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Wayne Christopher Waddell se narodil 28. června 1959 v kalifornském Los Angeles. V červenci roku 1984 se oženil s Carol Stanselovou. Jsou rodiči čtyř dětí a mají tři vnoučata. Starší a sestra Waddellovi sídlí v peruánské Limě, kde starší Waddell v současné době slouží jako rádce v předsednictvu území Jižní Amerika-severozápad. V Peru bude krátce sloužit i nadále, dokud nepředá své zodpovědnosti svému nástupci.

Biskup Waddell získal v roce 1984 bakalářský titul na Státní univerzitě v San Diegu. Od roku 1984 pracoval na několika pozicích ve společnosti Merrill Lynch, mimo jiné i jako první vicepresident pro oblast investic.

Biskup Waddell sloužil v mnoha církevních povoláních, například jako misionář na plný úvazek ve Španělsku, a hovoří plynně španělsky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.