Téma

Posvátné shromáždění

Posvátná shromáždění jsou zvláštní posvátná setkání, která se konají za různými svatými účely. Od Svatých je požadováno, aby se jich účastnili se zvýšenou duchovní vnímavostí. Tato shromáždění se svolávají za účelem vyjádření podpory novým presidentům Církve, zasvěcení chrámu či jiné významné budovy (například Konferenčního centra), představení nového písma, předání poučení kněžským vedoucím a dalších zvláštních setkání.

„Posvátné shromáždění“ je výraz z hebrejské Bible, který označuje významná setkání, jež se konala během svátku přesnic a slavnosti svatostánků. První chrám v Jeruzalémě byl zasvěcen v průběhu posvátného shromáždění. Tento pojem má tudíž starodávnou spojitost se zasvěcením chrámu.

Nauka a smlouvy, sbírka posvátných zjevení pro Církev, obsahuje několik zmínek o tom, že Bůh požádal Svaté posledních dnů, aby svolali „posvátná shromáždění svá“ (Nauka a smlouvy 133:6). Jednou z těchto příležitostí bylo zasvěcení chrámu Kirtland dne 27. dubna 1836. Tehdy se mnozí lidé stali svědky vylití duchovních projevů. Toto významné zasvěcení chrámu vytvořilo precedens pro pozdější posvátná shromáždění

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.