Téma

Předsednictvo kvor Sedmdesáti

Předsednictvo Sedmdesáti se skládá ze sedmi bratrů z řad generálních autorit, kteří jsou povoláni Prvním předsednictvem a jimž je udělena pravomoc předsedat kvorům Sedmdesáti.

Většina předsednictev v Církvi sestává ze tří členů – z presidenta a dvou rádců. Avšak v souladu s písmy jsou v Předsednictvu Sedmdesáti všichni nazýváni presidentem – nikdo není rádce: „A je to podle vidění ukazujícího řád Sedmdesáti, že mají míti sedm presidentů, aby jim předsedali, vyvolených z počtu sedmdesáti; a sedmý president z těchto presidentů má předsedati těm šesti.“ (NaS 107:93–94.)

Předsednictvo Sedmdesáti tvoří v současné době tito bratři: starší L. Whitney Clayton, starší Craig C. Christensen, starší Lynn G. Robbins, starší Juan A. Uceda, starší Patrick Kearon, starší Carl B. Cook a starší Robert C. Gay.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.