Téma

Sedmdesátník

Jeden z úřadů Melchisedechova kněžství, do kterého se vysvěcuje, vyšší řád kněžství. Sedmdesátníci mají veškerou pravomoc starších, společně se zvláštním povoláním a vysvěcením kázat evangelium a sloužit světu jako „zvláštní svědkové“ Krista. Sedmdesátníci, o jejichž úřadu je zmínka v Novém zákoně, jsou také známi jako „cestující služebníci“.

Viz také Předsednictvo Sedmdesáti

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.