Téma

Předsednictvo Nedělní školy

Všichni členové Církve starší 12 let jsou povzbuzováni k tomu, aby se účastnili lekcí Nedělní školy, které se konají každý týden a tvoří součást pravidelných bohoslužeb. Jejich účelem je vyučovat evangeliu Ježíše Krista a posilovat jednotlivce a rodiny.

První předsednictvo Církve povolává tři muže, kteří tvoří generální předsednictvo Nedělní školy. Členové generálního předsednictva Nedělní školy slouží pod vedením Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů a poskytují vedení v záležitostech týkajících se Nedělní školy.

Současným generálním presidentem Nedělní školy je Tad R. Callister a jeho rádci jsou Devin G. Durrant a Brian K. Ashton.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.