Téma

Znovuzřízení

Znovuobnovení dávné církve a evangelia Ježíše Krista v těchto posledních dnech, jak ho Bůh zjevil skrze Josepha Smitha a proroky, kteří byli jeho nástupci jako presidenti Církve. Výraz „znovuzřízené evangelium“ se používá proto, aby se zdůraznilo, že se jedná o znovuzřízené evangelium z dob Nového zákona.

Viz také Joseph Smith a Znovuzřízení

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.