Tisková zpráva

Zpěvníky Svatých posledních dnů – Náboženské písně a Zpěvník pro děti – budou aktualizovány

Dva zpěvníky posvátných písní, které vydává Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, projdou významnými změnami. Církevní vedoucí po celém světě obdrželi dopis oznamující aktualizaci zpěvníku „Náboženské písně“ a „Zpěvníku pro děti“, které se používají při bohoslužbách.

 

Nové sbírky písní budou během několika následujících let vytvořeny tak, aby sjednocovaly členy po celém světě a odpovídaly jejich potřebám. Budou obsahovat základní náboženské písně a písně pro děti, které učí naukám evangelia.

Pod vedením Prvního předsednictva byly sestaveny výbory, které mají doporučit aktualizace současných sbírek písní.

Z vybraných písní bude vytvořen jeden zpěvník náboženských písní a jeden zpěvník pro děti, přičemž oba budou nabízet tytéž náboženské písně a písně pro děti ve všech jazycích. Kromě tištěných zpěvníků budou také pořízeny nové nahrávky náboženských písní a písní pro děti. Nahrávky budou dostupné na internetu, jakmile budou nové zpěvníky publikovány. Do tištěných zpěvníků náboženských písní nebudou zařazeny státní hymny.

Posvátná hudba byla pro Svaté posledních dnů důležitá již od prvních dnů Znovuzřízení. Současný zpěvník náboženských písní byl v angličtině aktualizován v roce 1985, přičemž v češtině vyšel v roce 2015.

Další náboženské písně a písně pro děti vztahující se ke konkrétním jazykům a oblastem budou členům zpřístupněny prostřednictvím digitálních kanálů.

Nové náboženské písně, písně pro děti, texty písní bez hudby nebo hudbu bez textu je možné zaslat k posouzení prostřednictvím stránek novezpevniky.lds.org. Jeden skladatel nebo autor může zaslat k posouzení až pět náboženských písní a pět písní pro děti. Zaslat je možné i připomínky k současným zpěvníkům, a to prostřednictvím dotazníku na internetu. Uzávěrka pro nové písně je 1. července 2019.

Skladatel nebo autor si bude muset pomocí svého účtu LDS Account vytvořit profil, aby mohl hudbu nebo texty písní zaslat. Účet LDS Account si na adrese ldsaccount.lds.org může zdarma založit kdokoli (člen i nečlen Církve).

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.