Tisková zpráva

„Připojte se k celosvětové konferenci a radujte se z pravd evangelia Ježíše Krista”, zve prorok Církve všechny věřící

Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dnes, 31. 3. 2020, na sociálních sítích vyzval všechny věřící, bez ohledu na jejich náboženské vyznání, aby se připojili v této době plné obav ke sledování celosvětové konference Církve, která se uskuteční 4.– 5. dubna 2020.
Vzhledem k tomu, že v současné době není možné pořádat velká shromáždění, bude mít tato konference odlišnou podobu a bude možné se na ni připojit prostřednictvím techniky. President Nelson také všechny ujistil, že to, o čem se na této konferenci bude učit, zůstává stejné jako vždy - pravda, že Ježíš Kristus je náš Spasitel a Vykupitel – a že na zemi byla znovuzřízena plnost Jeho evangelia. Celou pozvánku presidenta Nelsona i slova povzbuzení a naděje si můžete přečíst zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.