Mormon Newsroom
Tisková zpráva

Církev spustila internetovou velikonoční kampaň „Následujme ho“

Jde již o třetí celosvětovou velikonoční kampaň

Celosvětová kampaň zaměřená na Ježíše Krista má o letošních Velikonocích oslovit desítky milionů lidí po celém světě. Součástí kampaně „Následujme ho“, kterou v neděli 13. března spustila Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jsou prezentace na sociálních sítích a ve vybraných návštěvnických střediscích, nástroje pro členy i misionáře a placené reklamy na internetových stránkách.

Kampaň začíná o Velikonocích, ale Církev má v plánu používat připravená poselství o Kristu v průběhu celého roku. Mormoni věří, že jelikož žije Spasitel, máme všichni přístup k naději, radosti, pokoji, pokání a věčnému životu, pokud uposlechneme Jeho výzvu: „Pojď, následuj mne“ (Lukáš 18:22).

„Video je založeno na Händelově Mesiáši, na sborové písni „Haleluja“, která byla původně napsána pro Velikonoce, ačkoli dnes ji používáme často o Vánocích,“ řekl starší Brent H. Nielson ze Sedmdesáti, výkonný ředitel Misionářského oddělení, které má celou kampaň na starosti.

Na stránkách nasledujmeho.mormon.org a v mobilní aplikaci Knihovna evangelia (dostupná v obchodě s aplikacemi ve vašem mobilním zařízení) je umístěno nové dvouminutové video, které se natáčelo v Izraeli, v Los Angeles a v New Yorku. Ve videu vystupují mladí dospělí z celého světa.

„Velikonoční kampaň se natáčela s mileniály a těm, kteří video uvidí, se bude opravdu líbit. Je to skvělé video,“ řekl starší Nielson. „Každý, kdo si video pustí, uvidí, že ‚haleluja‘ znamená, že milujeme Spasitele a uctíváme Ho, a to bude onou částí oslav, kterou chceme představit světu.“

Církev vydala ještě jedno video, které je animované a ukazuje, jak Usmíření Ježíše Krista a Jeho Vzkříšení pomáhají lidem vypořádávat se se smrtí, pocity viny, bolestí a dalšími břemeny, která nesou v každodenním životě. Chcete-li si tato videa stáhnout, spolu s doprovodnými kartičkami na rozdávání, přejděte na stránky mormon.org/download.

Ve všech anglicky mluvících návštěvnických střediscích Církve po celém světě budou k vidění připravené prezentace. Návštěvnické středisko u chrámu v Mexico City bude mít navíc prezentace ve Španělštině.

Videa a internetové stránky budou k dispozici v 29 jazycích: anglicky, albánsky, arménsky, bulharsky, cebuánsky, česky, čínsky, dánsky, holandsky, chorvatsky, finsky, francouzsky, indonésky, italsky, japonsky, korejsky, lotyšsky, maďarsky, německy, norsky, polsky, portugalsky, rumunsky, rusky, řecky, španělsky, švédsky, tagalžsky, thajsky a ukrajinsky.

Starší Nielson řekl, že smyslem kampaně „Následujme ho“ je poskytnout zdroje a materiály, které budou moci mormoni i lidé z jiných církví sdílet na sociálních sítích, a šířit tak poselství o Ježíši Kristu.

Příspěvky a materiály, které je možné sdílet, jsou umísťovány na profilech mormon.org na sociálních sítích – na Facebooku, Twitteru, Google+, Pinterestu a Instagramu. V Argentině a v Mexiku budou 27. března na domovské stránce kanálu YouTube spuštěny reklamy. Církev povzbuzuje každého, kdo si přeje sdílet tyto internetové příspěvky a materiály, aby při tom používal hashtag #Aleluja (anglicky #Hallelujah). 

Součástí kampaně je i vydání virtuální sborové písně Haleluja v podání pěveckého sboru Mormon Tabernacle Choir. Píseň obsahuje samostatná videa, která nahrálo na YouTube přes 2 tisíce lidí všech věkových kategorií a která se spojila se sborem Mormon Tabernacle Choir, čímž vznikla impozantní virtuální píseň Haleluja. Spolupráce s pěveckým sborem přišla v době, kdy sbor vydává svou nejnovější nahrávku oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händela.

Misionářské oddělení připravilo v posledních třech letech všechny vánoční i velikonoční kampaně, aby se poselství Církve o tom, že Ježíš Kristus žije, dostalo k ještě většímu počtu lidí. Vedoucí Církve doufají, že nejnovější mediální kampaň „Následujme ho“ bude stejně jak úspěšná jako předchozí vánoční a velikonoční kampaně, jež se zaměřovaly na narození a vzkříšení Ježíše Krista.

V prosinci oslovila vánoční kampaň „Narodil se Spasitel“ miliony lidí na celém světě. Video mělo přes 50 milionů zhlédnutí.

První velikonoční kampaň spustila Církev v roce 2014. Trvala týden a nesla název „Díky Němu“ („Because of Him“). V prosinci 2014 byla spuštěna měsíční vánoční kampaň nazvaná „On je ten dar“ („He Is the Gift“), jejíž součástí bylo video, které mělo zhruba 34 milionů zhlédnutí. A video k velikonoční kampani „Protože On žije“ („Because He Lives“) v roce 2015 bylo zhlédnuto více než 30milionkrát.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.