Tisková zpráva

První předsednictvo oznámilo změny ve vedení Církve v České republice a na Slovensku

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo změny ve vedení Církve v České republice a na Slovensku.

Presidentem České/Slovenské misie byl jmenován bratr Jan Pohořelický z Třebíče. Spolu s ním bude sloužit i jeho manželka Pavlína. V historii Církve v České republice je to vůbec poprvé, co byl do tohoto úřadu jmenován Čech. Dosud tuto pozici zastávali vedoucí ze Spojených států či Velké Británie. President misie s manželkou slouží obvykle po dobu tří let a poté je automaticky vystřídán novým manželským párem, kterého vybere a povolá První předsednictvo – nejvyšší řídící orgán Církve.

Manželé Pohořeličtí střídají v tomto úřadu presidenta a sestru McConkieovy. James W. McConkie a jeho manželka Laurel přijeli se svými čtyřmi dětmi do Prahy v červenci 2013, a jejich služba se tak chýlí ke konci. President McConkie říká: „Celá naše rodina byla tím, že jsme mohli strávit tři roky v České republice a na Slovensku, velmi obohacena. Od všech našich misionářů i od místních členů Církve jsme se mnohému naučili. Ačkoli jsme velmi smutní z toho, že již musíme odjet, máme velikou radost, že byli k této službě povoláni manželé Pohořeličtí. Jsou to úžasní lidé a nepochybně dovedou toto dílo opět o něco dál.“

President a sestra Pohořeličtí se svého úřadu ujmou 28. června a očekává se, že budou sloužit po dobu tří let. Presidentu Pohořelickému budou asistovat dva rádci, které si sám vybere. Jejich jména budou oznámena později. Na rozdíl od presidenta misie jeho rádci neslouží na plný úvazek.

President Jan Pohořelický pochází z Pardubic, ale již mnoho let žije s rodinou v Třebíči. V současné době slouží v Církvi jako člen rady okrsku Brno, asistent územního auditora a vedoucí misionářské práce ve své domovské odbočce (kongregaci) v Třebíči. Dříve sloužil jako rádce v předsednictvu misie, rádce v předsednictvu okrsku (obdoba diecéze), president odbočky (kongregace) a referent odbočky. V civilním životě pracoval mnoho let v jaderné energetice a nyní podniká v oblasti energetiky a projektového managementu. Sestra Pohořelická pochází z Nového města na Moravě. V současné době slouží v Církvi jako presidentka Pomocného sdružení okrsku Brno a dříve sloužila ve své odbočce jako presidentka Pomocného sdružení a rádkyně v předsednictvu Primárek. Manželé Pohořeličtí jsou rodiči tří dětí.

President Pohořelický ke svému povolání říká: „Je to pro mě a moji manželku veliká výsada sloužit v tomto povolání a jsme za tuto příležitost vděční. Cítíme také velikou odpovědnost za tuto službu. Uděláme všechno pro to, abychom společně s misionáři i členy mohli nadále šířit nádherné poselství evangelia Ježíše Krista, které mocně žehná mnoha lidem kolem nás.“

President misie s manželkou mají na starosti práci zhruba stovky misionářů na plný úvazek, kteří slouží v České republice a na Slovensku. Od roku 1830, kdy byla Církev zorganizována, sloužilo na celém světě více než milion misionářů. Presidenti misie, kteří jim poskytují vedení, mají náročnou zodpovědnost řídit práci jednotlivých misionářů. Přebírají zodpovědnost za každého misionáře, který je přidělen do jejich oblasti. V rámci svých školení učí misionáře nejen tomu, jak efektivně učit zásadám evangelia, ale také tomu, jak si udržet vlastní zdraví a duchovní růst. Kromě toho má president misie zodpovědnost za křty nově obrácených a za jejich počáteční rozvoj jakožto nových členů Církve.

V České republice a na Slovensku je president misie navíc nejvyšším představitelem Církve. Poskytuje duchovní podporu všem členům Církve a dohlíží na práci dalších církevních vedoucích v okrscích Praha, Brno a Bratislava a v jednotlivých odbočkách.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.