Téma

Návštěvnická střediska

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů provozuje po celém světě návštěvnická střediska, která pomáhají vysvětlovat základní nauky Církve veřejnosti. Tato střediska, do nichž je přístup zdarma, se nacházejí většinou v blízkosti chrámů nebo historických míst.

Každé návštěvnické středisko je jedinečné, avšak všechna zdůrazňují závazek Svatých posledních dnů následovat Ježíše Krista. Mezi další prezentovaná témata patří účel života a důležitost rodin. Těmto naukám je učeno pomocí výstavních panelů, audiovizuálních prezentací a interaktivních stánků. V každém středisku jsou rovněž k dispozici Církevní misionáři, kteří odpovídají na dotazy návštěvníků. Návštěvníci se mohou v středisku zdržet, jak dlouho si přejí – podle toho, kolik mají času.

Zde je seznam Církevních návštěvnických středisek:.

Hill Cumorah Visitors’ Center (Palmyra, New York)

Laie Hawaii Temple Visitors’ Center

Idaho Falls Temple Visitors’ Center

Independence, Missouri, Visitors’ Center

Historic Kirtland, Ohio, Visitors’ Center

London Temple Visitors’ Center

Los Angeles Temple Visitors’ Center

Mesa Arizona Temple Visitors’ Center

Mexico City Temple Visitors’ Center

Nauvoo, Illinois, Visitors’ Center

New Zealand Temple Visitors’ Center

Oakland California Temple Visitors’ Center

Park City, Utah, Family Tree Center

Salt Lake City Temple Square North Visitors’ Center

Salt Lake City Temple Square South Visitors’ Center

St. George Utah Temple Visitors’ Center

Washington D.C. Temple Visitors’ Center

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.