Tisková zpráva

Jak nákaza COVID-19 ovlivní generální konferenci v dubnu 2020

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zaslalo ve středu 11. března 2020 členům Církve po celém světě níže uvedený dopis.

Drazí bratři a sestry,

hluboce nás znepokojuje celosvětové šíření nákazy COVID-19. Radili jsme se s vedoucími představiteli orgánů státní správy, církevními vedoucími a předními zdravotnickými odborníky po celém světě a s modlitbou zvážili současnou situaci. Přejeme si být ukázněnými občany kdekoli na světě a udělat vše, co bude v našich silách, aby se tuto nakažlivou chorobu podařilo dostat pod kontrolu. Jsme nesmírně vděčni za nespočet lidí, kteří neúnavně pracují ve snaze nalézt řešení tohoto zdravotního rizika. Modlíme se za ně a za všechny, kteří trpí.

V rámci snahy napomoci zvládnutí tohoto problému považujeme za moudré omezit účast na nadcházející generální konferenci, která se bude konat v dubnu 2020. Máme v plánu uskutečnit všech pět zasedání této konference v Konferenčním centru. Zúčastní se jich v souladu se svými pověřeními generální autority, generální úředníci a úřednice a jejich manželští partneři, hudebníci, pěvecké sbory, technici a další pracovníci. Konferenční zasedání však bude možné po celém světě sledovat pouze prostřednictvím techniky. Veřejnost nebude mít přístup ani do Konferenčního centra v Salt Lake City, ani do středisek kůlů či sborových domů v oblastech, kde hrozí riziko nákazy. Otázky ohledně dalších velkých shromáždění členů Církve budou zodpovězeny prostřednictvím samostatných oznámení.

Žijeme v pozoruhodné době. Pán nám žehná technologiemi a možností účastnit se sledování poselství vedoucích Církve ve všech částech světa. Na této mimořádné konferenci si připomeneme dvousté výročí Prvního vidění a Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista v těchto posledních dnech.

Vybízíme všechny, aby se na tuto konferenci nadále připravovali. Když tak budeme činit, budeme požehnáni tím, že uslyšíme slovo Páně a zúčastníme se generální konference, která pro nás zůstane nejen památným, ale i nezapomenutelným zážitkem.

S pozdravem

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.