Tisková zpráva

Vliv pandemie COVID-19 na velká shromáždění členů Církve

První předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zaslalo ve středu 11. března 2020 členům Církve po celém světě níže uvedený dopis.

Drazí bratři a sestry,

v souvislosti s nedávným oznámením, jež upravuje účast na generální konferenci v dubnu 2020, poskytujeme následující pokyny týkající se velkých shromáždění členů Církve.

Po zvážení doporučení vedoucích představitelů orgánů státní správy, církevních vedoucích a předních zdravotnických odborníků po celém světě a po vlastním zvážení situace spojeném s modlitbou jsme se rozhodli odložit konference kůlu a konference vedoucích a další velká shromáždění v územích Církve, kde dochází k závažnému šíření nákazy COVID-19, k nimž se řadí:

  • Asie

  • Asie-sever

  • Evropa

  • Evropa-východ

  • Všechna území ve Spojených státech a v Kanadě

Tyto dočasné úpravy vstoupí v platnost 16. března 2020. Velká shromáždění v ostatních oblastech světa mohou pokračovat podle plánu, pokud předsednictva území po konzultaci se svými vedoucími nevydají odlišný pokyn.

Co se týče týdenních bohoslužeb, akcí a dalších shromáždění, mají členové dbát pokynů svých místních vedoucích, kteří budou instruováni běžným způsobem.

Případné další pokyny ohledně tohoto tématu budeme poskytovat podle toho, jak se bude tato neustále se měnící situace dále vyvíjet.

S pozdravem

První Předsednictvo a Kvorum Dvanácti Apoštolů

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.