Tisková zpráva

Generální konference: poselství naplněné pokojem a nadějí, které přicházejí prostřednictvím Ježíše Krista

V sobotu 2. dubna a v neděli 3. dubna 2022 proběhne živé vysílání generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, které bude možné zhlédnout po celém světě. Sledovat je budou rovněž věrní členové Církve z Evropy, kde jejich počet dosahuje téměř půl milionu.

ConferenceCenterSLCDownload Photo

Generální konference je celosvětové shromáždění Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Vedoucí Církve z celého světa se dvakrát do roka, první víkend v dubnu a první víkend v říjnu, dělí o poselství neboli kázání zaměřená na Ježíše Krista a Jeho evangelium. Ke zmíněným vedoucím patří prorok a zároveň president celosvětové Církve Russell M. Nelson a jeho rádci v Prvním předsednictvu, členové Kvora Dvanácti apoštolů, generální autority a generální úředníci a úřednice Církve.

Ti, kteří konferenci sledují, zjišťují, jak nacházet pokoj, naději a radost v Ježíši Kristu; jak posilovat rodinu prostřednictvím následování Ježíšova učení; a jak přijímat od Boha osobní vedení a inspiraci. Generální konference se streamuje a vysílá živě v přibližně 70 jazycích a následně se překládá do více než 100 jazyků. Církev zve všechny z celého světa – bez ohledu na vyznání, názory nebo prostředí, z nějž pocházejí – ke zhlédnutí či poslechu konference a účasti na ní.

Generální zasedání určená všem jednotlivcům, rodinám a přátelům se budou konat v sobotu 2. dubna a v neděli 3. dubna 2022. Všechny ženy včetně členek organizace Mladé ženy jsou zvány k účasti na ženském zasedání konference.

Církev zajišťuje přenos generální konference z Konferenčního centra na Chrámovém náměstí v utažském Salt Lake City do domovů a kongregací po celém světě. Jednotlivá zasedání generální konference budou začínat vždy v uvedenou hodinu středoevropského času:

sobota 2. dubna            sobotní dopolední zasedání v 18:00

sobota 2. dubna            sobotní odpolední zasedání ve 22:00

neděle 3. dubna           ženské zasedání ve 2:00

(určeno všem ženám a dívkám starším 12 let i těm, které věku 12 let dovrší v roce 2022)

neděle 3. dubna           nedělní dopolední zasedání v 18:00

neděle 3. dubna           nedělní odpolední zasedání ve 22:00

Konferenci lze sledovat, poslouchat nebo se jí účastnit mnoha způsoby, a to jak on-line, tak prostřednictvím místních komunikačních kanálů. Výše zmíněných pět konferenčních zasedání se bude streamovat živě na stránkách ChurchofJesusChrist.org/broadcasts, na církevním kanále General Conference YouTube channel, na stránkách https://www.churchofjesuschrist.org/countries/region?lang=ces&region=europe nebo v aplikaci Knihovna evangelia.

V Rumunsku se budou konferenční zasedání vysílat poprvé na televizní stanici Nasul TV v připravených hodinových dílech 9., 16., 23. a 30. dubna vždy v 15:00–16:00.

V Dánsku bude stanice Family Channel 3. dubna nepřetržitě vysílat konferenční zasedání a pořad Hudba a mluvené slovo.

Na Kapverdských ostrovech bude státní televize Radio Televisão Caboverdiana vysílat živě pořad Hudba a mluvené slovo v 15:30 a následně v 16:00 nedělní dopolední zasedání generální konference.

Všichni jsou zváni ke zhlédnutí či poslechu kteréhokoli zasedání nebo všech zasedání.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.