Tisková zpráva

Mormonská velikonoční kampaň připomíná, že Ježíš Kristus je „vždy nablízku“

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů spustila v pátek 23. března 2018 velikonoční kampaň zaměřenou na Ježíše Krista. Předpokládá se, že kampaň „Vždy nablízku“ prostřednictvím sociálních sítí, pohlednic a internetových stránek osloví miliony lidí.

Kampaň klade tuto otázku: Kdy vám byl Spasitel nablízku? Ve videu, které je dostupné ve 23 jazycích, včetně češtiny, mormoni z celé Evropy svědčí o tom, že jim Ježíš Kristus byl nablízku během období, kdy procházeli zkouškami, nebo se naopak radovali. Klíčovým prvkem kampaně je hashtag #VždyNablízku.

Paul V. Johnson, president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, o této velikonoční kampani řekl: „Doufáme, že díky této kampani naši bratři a sestry zaznamenají poselství o Kristově věčném poslání a skutečnost, že bez ohledu na to, kdo jsme a kde žijeme, je nám vždy nablízku.“

„Nesmírně nás potěšilo, že vánoční kampaň našeho území, která proběhla nedávno, oslovila 17 milionů lidí, dosáhla počtu 6 milionů zhlédnutí a získala více než půl milionu ‚reakcí‘ na našich stránkách na Facebooku. Ale co by byly Vánoce bez Velikonoc?“ uvedl Brian Cordray, manažer Oddělení publikačních služeb území Evropa.

Území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zahrnuje více než 40 států, směrem na sever zasahuje až do skandinávských zemí a směrem na jih až do Španělska a na Kapverdy.

 

Producentka digitálních médií území Evropa, Rita Somfaiová, řekla: „Doufáme, že si lidé díky této kampani budou moci připomenout určitý okamžik, kdy v životě pocítili přítomnost Spasitele a božskou pomoc.“

Účelem kampaně je povzbudit ty, kteří věří v Krista, aby se prostřednictvím diskusí o tom, kdy jim byl v životě Spasitel nablízku, přiblížili druhým a našli s nimi společnou řeč.

Brian Cordray dodává: „Doufáme, že prostřednictvím této kampaně dokážeme dát najevo, že Pán je díky svému Usmíření každý den součástí našeho života a že je nám skutečně nablízku.“

Kampaň poběží po dobu 10 dní. Více podrobností ohledně toho, jak se zapojit do kampaně, získáte na internetových stránkách cirkev-jezise-krista.cz nebo prostřednictvím místních kongregací Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.